Међународна диплома из немачког језика ДСД 1

Ученици наше Гимназије од школске 2014/2015. могу да у школи полажу ДСД 1 испит.

Шта је заправо ДСД 1 испит? Немачка језичка диплома првог степена (DSD1 – Deutsches Sprachdiplom I) је диплома о постигнутом нивоу знања немачког језика, који одговара нивоу Б1 Заједничког европског оквира и призната је на немачком говорном подручју као званични доказ о познавању језика. Пријављивање за полагање испита је слободно и индивидуално. Припрема за полагање испита (увежбавање за писмени и усмени део испита) рeализује се током школске године у оквиру ваннаставних активности (додатна настава), а сам испит се полаже у 4. разреду.

Предности поседовања ове дипломе су вишеструке. Између осталог она омогућава ученицима боље професионалне шансе, јер је познавање страних језика веома важно како за даље образовање, тако и за будућу професију и каријеру. Важно је напоменути да ове дипломе не застаревају. Посебна погодност је што ученици ову међународно признату диплому  могу стећи у школи, дакле без икаквих додатних трошкова.

ДСД 1 испиту могу приступити само ученици школа, које је за то овластила Конференција министара културе Немачке. Тренутно је у Србији 25 таквих школа, а наша школа може да се похвали да је једна oд њих. Профил Гимназије можете видети овде.