Донатори

Поштовани,

Позивам све који желе да буду део донаторског тима и омогуће квалитетнију и савременију наставу нашој деци, да преузму и попуне донаторски уговор. У складу са Вашим могућностима, можете нам помоћи да побољшамо услове рада и обезбедимо средства за награђивање ученика који сваке године остварују запажене резултате.

У донаторском уговору потребно је навести у које сврхе желите да уложите новац који уплаћујете. Док се сврха потрошње не дефинише уговором, новац ће се налазити на донаторском рачуну. Реализација ће бити документована. Донације можете извршити и у виду школске и рачунарске опреме, уџбеника и друге литературе.

Донаторски уговор је у .doc формату тако да можете извршити одговарајуће измене. Уговор се попуњава у два примерка од којих један остаје школи, а други, након овере, враћамо Вама.

Директор школе Мирјана Дражић

Донаторски уговор Гимназије „Душан Васиљев”