Активи и тимови

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Стручни актив за развој школског програма школске 2023/2024. чине:

 1. Мирјана Дражић, директор
 2. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог, координатор актива
 3. Драгана Бурсаћ Иветић, професор Енглеског језика
 4. Александра Трифунац, професор Физике
 5. Наташа Игаз, професор Хемије
 6. Бранислав Јесић, професор Верске наставе

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Стручни актив за развојно планирање школске 2023/2024. чине:

 1. Мирјана Дражић, директор
 2. Срђан Срдић, стручни сарадник – библиотекар, координатор актива
 3. Сања Мракић, професор Психологије
 4. Божана Карановић, професор Филозофије
 5. Драгана Француски, професор Историје
 6. Бојана Пењин, професор Биологије
 7. Драган Иветић, професор Математике
 8. Снежана Замуровић, професор Рачунарства и информатике
 9. Биљана Лињачки, представник општине
 10. Станислава Жилић, представник Савета родитеља
 11. Ања Вукобрат 3/4, представник Ученичког парламента

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Тим за самовредновање школске 2023/2024. чине:

 1. Мирјана Дражић, директор
 2. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 3. Јелена Михајовић, професор Биологије
 4. Фахрудин Халиловић, професор Математике
 5. Бранислава Дилбер – Косић, професор Хемије, координатор тима
 6. Љубомир Замуровић, професор Рачунарства и информатике
 7. Биљана Лињачки, представник органа управе
 8. Светлана Зорић, представник Савета родитеља
 9. Уна Инђић 4/2, представник Ученичког парламента

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Тим за професионални развој запослених школске 2023/2024. чине:

 1. Мирјана Дражић, директор
 2. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 3. Александра Боровац, професор Енглеског језика, координатор тима
 4. Ибојка Тот, професор Социологије
 5. Маријана Иличин, професор Италијанског језика

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

Тим за каријерно вођење и саветовање школске 2023/2024. чине:

 1. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 2. Ибојка Тот, професор Социологије, координатор тима
 3. Данијела Мандић Путић, професор Српског језика и књижевности
 4. Божана Карановић, професор Филозофије
 5. Јелена Михајловић, професор Биологије
 6. Наташа Добријевић, професор Математике

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања школске 2023/2024. чине:

 1. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 2. Сања Мракић, професор Психологије
 3. Биљана Репашић, професор Немачког језика
 4. Драган Иветић, професор Математике, координатор тима
 5. Илија Родић, професор Физичког и здравственог васпитања

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Тим за инклузивно образовање школске 2023/2024. чине:

 1. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог, координатор тима
 2. Данијела Мандић Путић, професор Српског језика и књижевности
 3. Теа Миљевић, професор Енглеског језика
 4. Анамариа Мишков, професор Физике
 5. Марија Тешић, професор Рачунарства и информатике

ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КУЛТУРНИХ ДЕШАВАЊА У ШКОЛИ

Тим за организацију културних дешавања школске 2023/2024. чине:

 1. Дубравка Војводић, професор Српског језика и књижевности
 2. Наташа Иветић, професор Српског језика и књижевности
 3. Саша Козић, професор Српског језика и књижевности, координатор тима
 4. Данијела Мандић Путић, професор Српског језика и књижевности
 5. Снежана Замуровић, професор Информатике и рачунарства
 6. Исидора Дакић, професор Музичке културе
 7. Јелена Цигановић, професор Ликовне културе

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ И АЖУРИРАЊЕ САЈТА ШКОЛЕ

Тим за маркетинг и ажурирање сајта школе 2023/2024. чине:

 1. Наташа Иветић, професор Српског језика и књижевности
 2. Данијела Мандић Путић, професор Српског језика и књижевности
 3. Маријана Иличин, професор Италијанског језика
 4. Маја Радловић, професор Италијанског језика и Латинског језика
 5. Наташа Добријевић, професор Математике
 6. Бојана Пењин, професор Биологије
 7. Јелена Цигановић, професор Ликовне културе, координатор тима

ТИМ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Тим за међународну сарадњу школске 2023/2024. чине:

 1. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 2. Маријана Иличин, професор Италијанског језика
 3. Биљана Репашић, професор Немачког језика
 4. Наташа Добријевић, професор Математике
 5. Наташа Игаз, професор Хемије, координатор тима

ТИМ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА

Тим за здравствену заштиту ученика школске 2023/2024. чине:

 1. Емила Кленанц, професор Биологије, координатор тима
 2. Бојана Пењин, професор Биологије
 3. Сања Сивчев, професор Хемије
 4. Васа Микалачки, професор Физичког и здравственог васпитања

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА И ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ШКОЛЕ

Тим за израду годишњег плана рада и годишњег извештаја школе 2023/2024. чине:

 1. Мирјана Дражић, директор
 2. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 3. Ивана Богосав, професор Историје, координатор тима
 4. Наташа Игаз, професор Хемије

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА

Тим за праћење и евалуацију годишњег плана рада школске 2023/2024. чине:

 1. Драгана Бурсаћ Иветић, професор Енглеског језика
 2. Милица Голушин, професор Немачког језика
 3. Биљана Репашић, професор Немачког језика, координатор тима

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Тим за обезбеђење квалитета и развој установе школске 2023/2024. чине:

 1. Мирјана Дражић, директор
 2. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 3. Данијела Мандић Путић, професор Српског језика и књижевности, координатор тима
 4. Божана Карановић, професор Филозофије
 5. Љубомир Замуровић, професор Рачунарства и информатике

ТИМ ЗАРАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Тим за развојмеђупредметних компетенција и предузетништва школе 2023/2024. чине:

 1. Мирјана Дражић, директор
 2. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 3. Маја Радловић, професор Италијанског и Латинског језика
 4. Јелена Михајловић, професор Биологије
 5. Драган Рађеновић, професор Географије, координатор тима

ТИМ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ

Тим за екскурзије школске 2023/2024. чине:

 1. Милица Пуцар, професор Историје
 2. Драгана Француски, професор Историје, координатор тима
 3. Драган Рађеновић, професор Географије
 4. Снежана Замуровић, професор Рачунарства и информатике