Активи и тимови

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Школски актив за развој школског програма школске 2021/2022. чине:

 1. Мирјана Дражић, директор
 2. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог, координатор актива
 3. Александра Боровац, професор Енглеског језика
 4. Александра Трифунац, професор Физике
 5. Наташа Игаз, професор Хемије
 6. Александар Мишковић, професор Физичког и здравственог васпитања
 7. Бранислав Јесић, професор Верске наставе

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Школски актив за развојно планирање школске 2021/2022. чине:

 1. Мирјана Дражић, директор
 2. Срђан Срдић, стручни сарадник – библиотекар, координатор актива
 3. Сања Мракић, професор Психологије
 4. Божана Карановић, професор Филозофије
 5. Драгана Француски, професор Историје
 6. Бојана Пењин, професор Биологије
 7. Драган Иветић, професор Математике
 8. Снежана Замуровић, професор Информатике и рачунарства
 9. Представник општине
 10. Представник Савета родитеља
 11. Представник Ученичког парламента

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Тим за самовредновање школске 2021/2022. чине:

 1. Мирјана Дражић, директор
 2. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 3. Јелена Михајовић, професор Биологије
 4. Фахрудин Халиловић, професор Математике
 5. Бранислава Дилбер – Косић, професор Хемије, координатор тима
 6. Љубомир Замуровић, професор Информатике и рачунарства
 7. Биљана Лињачки, представник органа управе
 8. Представник Савета родитеља
 9. Представник Ученичког парламента

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Тим за професионални развој запослених школске 2021/2022. чине:

 1. Мирјана Дражић, директор
 2. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 3. Горан Игић, професор Српског језика и књижевности, координатор тима
 4. Александра Боровац, професор Енглеског језика
 5. Ибојка Тот, професор Социологије
 6. Ина Лепар, професор Физике
 7. Соња Стојановић, професор Хемије
 8. Илија Родић, професор Физичког и здравственог васпитања

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

Тим за каријерно вођење и саветовање школске 2021/2022. чине:

 1. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 2. Драгана Бурсаћ Иветић, професор Енглеског језика
 3. Ибојка Тот, професор Социологије, координатор тима
 4. Бојана Пењин, професор Биологије
 5. Драган Иветић, професор Математике
 6. Фахрудин Халиловић, професор Математике
 7. Јелена Цигановић, професор Ликовне културе

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања школске 2021/2022. чине:

 1. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 2. Сања Мракић, професор Психологије
 3. Бојана Пењин, професор Биологије
 4. Снежана Совиљ, професор Математике
 5. Драган Иветић, професор Математике, координатор тима
 6. Васа Микалачки, професор Физичког и здравственог васпитања

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Тим за инклузивно образовање школске 2021/2022. чине:

 1. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог, координатор тима
 2. Наташа Иветић, професор Српског језика и књижевности
 3. Драгана Бурсаћ Иветић, професор Енглеског језика
 4. Милица Пуцар, професор Историје
 5. Снежана Совиљ, професор Математике
 6. Душан Јарић, професор Физике
 7. Јелена Цигановић, професор Ликовне културе

ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КУЛТУРНИХ ДЕШАВАЊА У ШКОЛИ

Тим за организацију културних дешавања школске 2021/2022. чине:

 1. Дубравка Војводић, професор Српског језика и књижевности, координатор тима
 2. Наташа Иветић, професор Српског језика и књижевности
 3. Данијела Мандић Путић, професор Српског језика и књижевности
 4. Наташа Добријевић, професор Математике
 5. Снежана Замуровић, професор Информатике и рачунарства
 6. Александар Митревски, професор Музичке културе
 7. Јелена Цигановић, професор Ликовне културе

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ И АЖУРИРАЊЕ САЈТА ШКОЛЕ

Тим за маркетинг и ажурирање сајта школе 2021/2022. чине:

 1. Наташа Добријевић, професор Математике, координатор тима
 2. Наташа Иветић, професор Српског језика и књижевности
 3. Снежана Замуровић, професор Информатике и рачунарства
 4. Јелена Цигановић, професор Ликовне културе
 5. Маја Радловић, професор Италијанског језика
 6. Маријана Иличин, професор Језика, медија и културе
 7. Драган Оџић, професор Основа геополитике

ТИМ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Тим за међународну сарадњу школске 2021/2022. чине:

 1. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 2. Горан Игић, професор Српског језика и књижевности
 3. Теа Миљевић, професор Енглеског језика
 4. Биљана Репашић, професор Немачког језика
 5. Наташа Добријевић, професор Математике
 6. Наташа Игаз, професор Хемије, координатор тима

ТИМ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА

Тим за здравствену заштиту ученика школске 2021/2022. чине:

 1. Сања Мракић, професор Психологије
 2. Емила Кленанц, професор Биологије, координатор тима
 3. Бојана Пењин, професор Биологије
 4. Илија Родић, професор Физичког и здравственог васпитања

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА И ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ШКОЛЕ

Тим за израду годишњег плана рада и годишњег извештаја школе 2021/2022. чине:

 1. Мирјана Дражић, директор
 2. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 3. Ивана Богосав, професор Историје, координатор тима
 4. Наташа Игаз, професор Хемије

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА

Тим за праћење и евалуацију годишњег плана рада школске 2021/2022. чине:

 1. Драгана Бурсаћ Ивтић, професор Енглеског језика
 2. Андријана Бандић, професор Немачког језика
 3. Биљана Репашић, професор Немачког језика, координатор тима

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Тим за обезбеђење квалитета иразвој установе школске 2021/2022. чине:

 1. Мирјана Дражић, директор
 2. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 3. Данијела Мандић Путић, професор Српског језика и књижевности, координатор тима
 4. Божана Карановић, професор Филозофије
 5. Марија Тешић, професор Информатике и рачунарства

ТИМ ЗАРАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Тим за развојмеђупредметних компетенција и предузетништва школе 2021/2022. чине:

 1. Мирјана Дражић, директор
 2. Миљана Китановић, стручни сарадник – психолог
 3. Ивана Богосав, професор Историје, координатор тима
 4. Наташа Игаз, професор Хемије

ТИМ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ

Тим за екскурзије школске 2021/2022. чине:

 1. Милица Пуцар, професор Историје
 2. Драгана Француски, професор Историје, координатор тима
 3. Драган Рађеновић, професор Географије
 4. Снежана Замуровић, професор Информатике и рачунарства

ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ

Тим за пројекте школске 2021/2022. чине:

 1. Саша Козић, професор Српског језика и књижевности
 2. Теа Миљевић, професор Енглеског језика
 3. Совиљ Снежана, професор Математике
 4. Наташа Игаз, професор Хемије
 5. Драган Оџић, професор Основа геополитике, координатор тима