Лектира

I година, оба смера

,,Еп о Гилгамешу“

Софокле, ,,Антигона“

Вилијам Шекспир, ,,Ромео и Јулија“

Данило Киш, ,,Рани јади“

Милован Витезовић, ,,Лајање на звезде“


II година, друштвено-језички смер

Александар Сергејевич Пушкин, ,,Евгеније Оњегин“

Оноре де Балзак, ,,Чича Горио“

Лав Николајевич Толстој, ,,Ана Карењина“

Бранислав Нушић, ,,Госпођа министарка“

Иво Андрић, ,,Мост на Жепи“, ,,Пут Алије Ђерзелеза“, ,,Аникина времена“

Драгослав Михаиловић, ,,Кад су цветале тикве“


II година, природно-матемaтички смер

Александар Сергејевич Пушкин, ,,Евгеније Оњегин“

Оноре де Балзак, ,,Чича Горио“

Лав Николајевич Толстој, ,,Ана Карењина“

Бранислав Нушић, ,,Госпођа министарка“

Драгослав Михаиловић, ,,Кад су цветале тикве“


III година, друштвено-језички смер

Антон Павлович Чехов, ,,Ујка Вања“

Борисав Станковић, ,,Нечиста крв“

Франц Кафка, ,,Процес“

Милош Црњански, ,,Сеобе“

Иво Андрић, ,,На Дрини ћуприја“

Вирџинија Вулф, ,,Госпођа Даловеј“


III година, природно-матемaтички смер

Антон Павлович Чехов, ,,Ујка Вања“

Борисав Станковић, ,,Нечиста крв“

Франц Кафка, ,,Процес“

Милош Црњански, ,,Сеобе“

Иво Андрић, ,,На Дрини ћуприја“


IV година, оба смера

Иво Андрић, ,,Проклета авлија“

Добрица Ћосић, ,,Корени“

Меша Селимовић, ,,Дервиш и смрт“

Албер Ками, ,,Странац“

Семјуел Бекет, ,,Чекајући Годоа“

Михаил Булгаков, ,,Мајстор и Маргарита“

Данило Киш, ,,Енциклопедија мртвих“

Милорад Павић, ,,Хазарски речник“

Вилијам Шекспир, ,,Хамлет“

Фјодор Михајлович Достојевски, ,,Злочин и казна“

Јохан Волфганг Гете, ,,Фауст“