Огледни час Зашто учимо Латински језик иако га зовемо мртвим

У циљу оспособљавања ученика да се служе различитим изворима (речницима и дигиталним медијима) и да знање стечено на часовима Латинског језика користе у савладавању изазива других страних језика, одржан је угледни час са ученицима првог разреда. 

Уз помоћ професорки страних језика, Александре Боровац (енглески језик), Маријане Иличин (италијански језик) и Биљане Репашић (немачки језик), ученици су у речницима страних речи трагали за речима које су пореклом латинске, представљали их и формирали табелу латинских речи у другим језицима. На тај начин је постигнута занимљива међупредметна сарадња.

Маја Радловић, професор италијанског и латинског језика