Изборни програми

Нови План и програм наставе и учења за гимназије поред традиционалног предметног организовања наставе и развијања предметних знања, способности и компетенција уводи кроз изборне прогрaме, међупредметну повезаност, развија међупредметне компетенције.

Ученик бира два изборна програма у првом и другом разреду. Изборне програме које су изабрали у првом разреду ученици не морају похађати у другом разреду, него их могу у зависности од њиховог интересовања променити. Кликом на име можете видети презентацију програма.

Понуђени изборни програми за први разред школске 2023/2024. су:

 1. Језик, медији и комуникација
 2. Здравље и спорт
 3. Образовање за одрживи развој
 4. Уметност и дизајн

Понуђени изборни програми за други разред школске 2023/2024. су:

 1. Језик, медији и комуникација
 2. Појединац, група, друштво
 3. Здравље и спорт
 4. Примењене науке

За трећи разред школске 2023/2024. понуђени су:

 1. Образовање за одрживи развој
 2. Уметност и дизајн
 3. Примењене науке 1 за усмерење ка медицинским наукама
 4. Методологија научног истраживања
 5. Савремене технологије

Од понуђених ученик бира два изборна програма у трећем разреду, које мора наставити и у четвртом разреду.