Ученички парламент

Ученички парламент Гимназије „Душан Васиљев” чине по два представника сваког одељења у школи које бирају ученици на састанку одељењске заједнице почетком сваке школске године, а председника бирају чланови парламента.
Два представника парламента учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора, у складу са Законом.

Зашто је битно да постоји ученички парламент?
 • Зато што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења.
 • Ученички парламент омогућава лични развој ученика.
 • Пружа могућност колективног одлучивања и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.
 • Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директором и органима школе.
 • Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
 • Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.
 • Ученички парламент омогућава развој демократске културе.
 • Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.
Зашто ученици треба да буду укључени у процес одлучивања?
 • Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе и препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака.
 • Зато што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи.
 • Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.
 • Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати.
 • Зато што се развија демократско друштво и праведније уређује школски живот.
 • Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, васпитача или стручних сарадника.
 • Зато што то утиче на њихову бољу информисаност.
 • Зато што на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.
 • Зато што са својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе.
 • Зато што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Ученички парламент школске 2021/2022. чине:

 1. Ана Драгин, I1
 2. Филип Лудајић, I1
 3. Анастасија Танацков, I2
 4. Елион Тотај, I2
 5. Миљан Петковић, I3
 6. Мила Радловић, I3
 7. Велимир Крстић, I4
 8. Мија Пејчић, I4
 9. Ана Липован, II1
 10. Милана Лисулов, II1
 11. Нађа Иличин, II2
 12. Уна Инђић, II2
 13. Ивана Ердељан, II3
 14. Катарина Чарапић, II3
 15. Филип Бабић, II4
 16. Милица Савковић, II4
 17. Невена Бјелић, III1
 1. Тамара Ђурђић, III1
 2. Тања Бакић, III2
 3. Дјелза Тотај, III2
 4. Стефан Симић, III3
 5. Николај Степанов, III3
 6. Јана Бјелић, III4
 7. Мила Комлушки, III4
 8. Зорана Сивчев, записничар, IV1
 9. Нина Средић, IV1
 10. Невена Поповић, IV2
 11. Марина Фелбаб, заменик председника, IV2
 12. Сташа Лазаров, IV3
 13. Александра Биро, председник, IV3
 14. Невена Адамов, IV4
 15. Ервин Михок, IV4
 16. Лука Милованов, IV5
 17. Александар Филипов, IV5

Meнтор: Снежана Совиљ, професор математике