Ученички парламент

Ученички парламент Гимназије „Душан Васиљев” чине по два представника сваког одељења у школи које бирају ученици на састанку одељењске заједнице почетком сваке школске године, а председника бирају чланови парламента.

Два представника парламента учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора, у складу са Законом.

Зашто је битно да постоји ученички парламент?
 • Зато што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења.
 • Ученички парламент омогућава лични развој ученика.
 • Пружа могућност колективног одлучивања и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.
 • Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директором и органима школе.
 • Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова.
 • Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.
 • Ученички парламент омогућава развој демократске културе.
 • Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.
Зашто ученици треба да буду укључени у процес одлучивања?
 • Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе и препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака.
 • Зато што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи.
 • Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.
 • Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати.
 • Зато што се развија демократско друштво и праведније уређује школски живот.
 • Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, васпитача или стручних сарадника.
 • Зато што то утиче на њихову бољу информисаност.
 • Зато што на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу.
 • Зато што са својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе.
 • Зато што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Ученички парламент школске 2022/2023. чине:

 1. Вања Ристевски, I1
 2. Сара Шимон, I1
 3. Дејан Керкез, I2
 4. Мила Трнић, I2
 5. Андреја Десница, I3
 6. Jелена Шијачић, I3
 7. Богдан Завишин, I4
 8. Мила Симулов, I4
 9. Ана Драгин, II1
 10. Филип Лудајић, II1
 11. Лука Жилић, II2
 12. Елион Тотај, II2
 13. Миљан Петковић, председник, II3
 14. Мила Радловић, II3
 15. Ања Вукобрат, II4
 16. Алексеј Ромаков, II4
 1. Мина Зорић, III1
 2. Мара Иветић, III1
 3. Нађа Иличин, III2
 4. Уна Инђић, III2
 5. Ивана Ердељан, записничар, III3
 6. Катарина Чарапић, III3
 7. Катарина Галић, III4
 8. Милица Карановић, III4
 9. Владимир Бандић, IV1
 10. Николина Мишков, IV1
 11. Тања Бакић, заменик председника, IV2
 12. Дјелза Тотај, IV2
 13. Стефан Симић, IV3
 14. Николај Степанов, IV3
 15. Бојана Вучковић, IV4
 16. Снежана Ђуран, IV4

Meнтор: Снежана Совиљ, професор математике