Директор

Мирјана Дражић

дипломирани биолог

Образовање: Природно математички факултет Универзитета у Новом  Саду

Задужење у гимназији: директор