Директор

Мирјана Дражић

дипломирани биолог

Образовање: Природно математички факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: директор