Идентитет

Гимназија је простор који спаја и повезује,
у којем се успостављају мостови између генерација.

Гимназија „Душан Васиљев“ образује ученике у области друштвено-језичких и природно математичких наука, а од школске 2018/2019. и ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Основне карактеристике рада Гимназије ,,Душан Васиљев“ су:

 • упис ученика талентованих за друштвене и природне науке
 • развијање знања неопходних за даље образовање
 • оспособљавање за самосталан избор занимања
 • иновације кроз неговање традиционалних вредности
 • разноврсни облици наставе: класични, савремени; менторска настава
 • континуирано унапређивање наставе
 • изборни програме профисилисани према смеровима
 • изучавање четири страна језика
 • полагање опште матуре
 • плакета ,,Душан Васиљев“ талентованим ученицима завршне године
 • различите ваннаставне активности
 • УНЕСКО камп
 • програм размене ученика АФС Интеркултура
 • DSD из Немачког језика
 • сарадња са Регионалним центром за таленте ,,Душан Васиљев“
 • сарадња са локалним установама културе
 • сарадња са Истраживачком станицом Петница
 • сарадња са Образовно-културним центром ,,Вук Караџић“ у Тршићу
 • организовање хуманитарних активности

Гимназија „Душан Васиљев” отвара врата за безброј могућности!