Секретеријат школе

Ана Хорват

дипломирани правник

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Новом  Саду

Задужење у школи: секретар

Биљана Рујевић

економиста – пословни менаџер

Образовање: Школа за пословне секретаре и менаџере, Сремски Карловци

Задужење у школи: шеф рачунoводства

Јасмина Травар

економиста

Образовање: Виша пословна школа, Нови Сад

Задужење у школи: административни радник