Секретеријат школе

Ана Хорват

дипломирани правник

Образовање: Правни факултет Универзитета у Новом  Саду

Задужење у школи: секретар

Биљана Рујевић

економиста – пословни менаџер

Образовање: Виша школа за пословне секретаре и менаџмент, Сремски Карловци

Задужење у школи: шеф рачунoводства

Јасмина Травар

економиста

Образовање: Виша пословна школа, Нови Сад

Задужење у школи: административни радник

Ненад Миладински

Задужење у школи: техничар одржавања информационог система и технологија