Домски смештај

Ученици Гимназије „Душан Васиљев” чије пребивалиште није у седишту школе, имају право на смештај у дому ученика средњих школа „Никола Војводић“.

Дом ученика средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди је васпитно-образовна установа у којој се остварују смештај и исхрана ученика и студената, васпитно-образовни рад, спортске, културнe, забавне и друге активности које су намењене корисницима услуга.

Више информација можете пронаћи на сајту дома.