Професори

Дубравка Војводић

професор српске књижевности и језика

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Српског језика и књижевности

др Наташа Иветић

професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу

доктор филолошких наука

Образовање: Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: самостални педагошки саветник

Задужење у школи: професор Српског језика и књижевности

мср Саша Козић

мастер професор књижевности и језика (србиста)

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Српског језика и књижевности

Данијела Мандић Путић

професор српске књижевности

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Српског језика и књижевности

Александра Боровац

професор енглеског језика и књижевности

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: научни и стручни преводилац за енглески језик

Задужење у школи: професор Енглеског језика

Драгана Бурсаћ Иветић

професор енглеског језика и књижевности

Образовање: Филолошки факултет Универзитета у Београду

Задужење у школи: професор Енглеског језика

мср Тијана Ковачевић

мастер професор језика и књижевности

Образовање: Филолошки факултет Универзитета у Београду (мастер студије); Факултет др Лазар Вркатић (основне академске студије);

Задужење у школи: професор Енглеског језика

Биљана Репашић

професор немачког језика и књижевности

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Немачког језика

Милица Голушин

професор немачког језика и књижевности

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Немачког језика

Маја Радловић

дипломирани филолог

Образовање: Филолошки факултет Универзитета у Београду

Задужење у школи: професор Италијанског језика и Латинског језика

Маријана Иличин

дипломирани професор италијанског језика и књижевности

Образовање: Филолошки факултет Универзитета у Београду

Задужење у школи: професор Италијанског језика

Ибојка Тот

професор марксизма

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Социологије

Сања Мракић

дипломирани психолог

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Психологије

Божана Карановић

дипломирани филозоф

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Задужење у школи: професор Филозофије

Ивана Богосав

професор историје

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Историје

Милица Пуцар

дипломирани историчар

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Задужење у школи: професор Историје

Драгана Француски

професор историје

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Историје

Драган Рађеновић

професор географије

Образовање: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Географије

Јасна Томашев

професор географије

Образовање: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Географије

Емила Кленанц

дипломирани биолог

Образовање: Биолошки факултет Универзитета у Београду

Задужење у школи: професор Биологије

Јелена Михајловић

дипломирани биолог

Образовање: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Биологије

мср Бојана Пењин

дипломирани биолог

Образовање: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Биологије

мср Наташа Добријевић

мастер математичар

Образовање: Математички факултет Универзитета у Београду

Задужење у школи: професор Математике

Драган Иветић

дипломирани математичар

Образовање: Математички факултет Универзитета у Београду

Задужење у школи: професор Математике

мср Снежана Совиљ

мастер математичар

Образовање: Математички факултет Универзитета у Београду (мастер студије); Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду (основне академске студије)

Задужење у школи: професор Математике

Фахрудин Халиловић

дипломирани математичар

Образовање: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Математике

Анамариа Мишков

Образовање: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Физике и Математике

Дарко Пушић

Образовање: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Физике

мср Ина Лепар

мастер физичар

Образовање: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Физике

мср Александра Трифунац

професор физике

Образовање: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Физике

Бранислава Дилбер – Косић

дипломирани хемичар

Образовање: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Звање: самостални педагошки саветник

Задужење у школи: професор Хемије

Наташа Игаз

дипломирани хемичар

Образовање: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Хемије

мср Соња Стојановић

мастер хемичар

Образовање: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Хемије

спец. Љубомир Замуровић

професор рачунарске групе предмета

Образовање: Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин, Универзитет у Новом  Саду

Задужење у школи: професор Рачунарства и информатике

мр Снежана Замуровић

професор рачунарске групе предмета

Образовање: Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин, Универзитет у Новом Саду

Задужење у школи: професор Рачунарства и информатике

Марија Тешић

дипломирани инжењер информатике

Образовање: Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин, Универзитет у Новом Саду

Задужење у школи: професор Рачунарства и информатике

Драгана Армацки

дипломирани музичар

Образовање: Музичка академија, Универзитет Црне Горе

Задужење у школи: професор Музичке културе

мср Јелена Цигановић

мастер историчар уметности

Образовање: Филозофски факултет  Универзитета у Београду

Задужење у школи: професор Ликовне културе

Милан Бубуљ

Задужење у школи: професор Физичког и здравственог васпитања

Васа Микалачки

дипломирани тренер спортске гимнастике

Образовање: Факултет физичке културе Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Физичког и здравственог васпитања

Илија Родић

дипломирани професор физичког васпитања

Образовање: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: професор Физичког и здравственог васпитања

Бранислав Јесић

дипломирани теолог

Образовање: Православни богословски факултет Универзитета у Београду

Задужење у школи: професор Верске наставе