Стручни сарадници

Миљана Китановић

дипломирани психолог

Образовање: Филозофски факултет  Универзитета у Београду

Задужење у школи: психолог

др Срђан Срдић

доктор филолошких наука

Образовање: Филолошки факултет Универзитета у Београду

Задужење у школи: библиотекар

Гордана Новаковић

професор српског језика

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Задужење у школи: библиотекар