Упис 2023. године

СВЕСТРАНО ОБРАЗОВАЊЕ

Гимназија омогућава највиши стандард образовања што представља покретачку снагу будућности. Иновацијама у настави негујемо традиционалне вредности образовања. Након завршеног четворогодишњег школовања у Гимназији и положене опште матуре, можеш уписати било који факултет.

КВАЛИТЕТАН КАДАР

Професори су стручно оспособљени за области којима подучавају. Континуирано се усавршавају и прате савремене тенденције у образовању. Пружају много, али траже одговорност, труд, знање и поштовање.

ШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ

Радимо на стварању позитивне околине за учење кроз различите наставне и ваннаставне активности. Можда ћеш баш ти бити учесник државног такмичења или постати члан школског бенда или школске чувене драмске секције. Постани волонтер УНЕСКО кампа или се укључи  у програмe размене ученика АФС Интеркултура, Flex. У Гимназији се, поред српског матерњег, изучавају латински, италијански, енглески и немачки језик. На крају четврте године можеш полагати испит за добијање дипломе DSD из немачког језика (Б1). Можеш се прикључити раду Регионалног центра за таленте „Душан Васиљев”.

Све информације о упису у средњу школу школске 2023/2024. можете пронаћи на сајту Моја средња школа.

„Службени гласник Републике Србије”, број 42/22

*Промотивни материјал израдила Наташа Добријевић.