СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Читанка за четврти разред гимназија и средњих школа, др Оливера Радуловић, др Јелена Журић, др Јелена Ангеловски, Едука, 2021

Српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа, др Душка Кликовац, Едука, 2021

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Espresso ragazzi 3, Euridice Orlandino, Luciana Ziglio, Maria Balì, ALMA edizioni

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Focus 4 Student’s Book, Beata Trapnell, Arek Tkacz, Bartosz Michalowski, Daniel Brayshaw,  Pearson Education Limited, 2016

Focus 4 Student’s Workbook, Beata Trapnell, Arek Tkacz, Bartosz Michalowski, Daniel Brayshaw,  Pearson Education Limited, 2016

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Немачки језик за други разред гимназије, Direct 2, Беата Ћвиковска, Весна Николовски, Ђорђо Мота, Леонора Ракићевић, Олга Вомачкова, Клет, 2020

СОЦИОЛОГИЈА

Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије, Владимир Вулетић, Клет, 2021

ФИЛОЗОФИЈА

Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназије + Хрестоматија одабраних текстова, Милош Јеремић, Клет, 2021

БИОЛОГИЈА

Биологија 4, уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера, Ивана Лазаревић, Леа Влајнић, Клет, 2021

МАТЕМАТИКА

Математика са збирком задатака за четврти разред средње школе, Душан Георгијевић, Милутин Обрадовић, Завод за уџбенике

Математика 4 – Збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа, Срђан Огњановић и Живорад Ивановић, Круг

ФИЗИКА

Физика за четврти разред гимназије природно-математичког смера, Милан Распоповић, Завод за уџбенике, 2019

Физика 4 – Збирка задатака и тестова за четврти разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг

ХЕМИЈА

Хемија, уџбеник за четврти разред гимназије општег типа и природно-математичког смер, Јасна Адамов, Емилија Свирчев, Милош Свирчев, Станислава Олић Нинковић, Герундијум, 2023

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Душан Вуковић, Мијодраг Ђуришић, Станка Матковић, Завод за уџбенике, 2017