Фан фикција на сајту Филозофског факултета

На сајту Филозофског факултета у Нишу објављен је Зборник Фан фикција – нови светови познатих прича, групе аутора, међу којима су и ученице 3/1, Милана Бркић и Дуња Филиповић. Зборник је настао на основу пројекта рађеног крајем 2022.

Пројекат се састојао у гранању светова прича Толстоја, Балзака, Толкина, Бекета, Камија и Поа на основу добијеног предлошка ширењем приче на један од задатих начина: увођењем нових ликова, догађаја и мотива или преношењем ликова и догађаја у другачије време и место или узимањем само имена ликова или главног догађаја и формирањем потпуно другачије приче.

Мeнтор Наташа Иветић