Државна матура

ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ (Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања) покренуло је Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Почев од јануара 2019. током три године, Пројекат пружа подршку установама система да припреме, испробају и уведу стандардизоване завршне и матурске испите на крају средњег образовања.

Општи циљ пројекта је да подржи израду савременог и ефикасног образовног система у Републици Србији, који ће допринети изградњи друштва заснованог на знању.

Сврха пројекта је да се припреми образовни систем за спровођење државне матуре на крају средњег образовања у Републици Србији, што доприноси унапређењу квалитета образовања и већем учешћу у високом образовању.

Резултати који би требало да буду постигнути, како је предвиђено Описом задатака:

  1. Образовни систем Републике Србије спреман за спровођење државне матуре и завршних испита у средњем образовању
  2. Високошколске установе спремне за нови начин уписа студената
  3. Веће разумевање код јавности значаја увођења државне матуре и завршних испита у средње образовање и њихове користи за друштво.

Више о пројекту прочитајте на сајту Државне матуре Србије.