Пилотирање државне матуре

У уторак, среду и четвртак, 5, 6. и 7. априла 2022. одржаће се пробно полагање државне матуре. У пилотирању учествују ученици четвртог разреда Гимназије и полагање се врши по следећем распореду:

УТОРАК, 5. 4.  Српски језик и књижевност
дозвољени прибор: хемијска оловка

СРЕДА, 6. 4.  Математика
дозвољени прибор: хемијска оловка, графитна оловка, гумица, резач, прибор за цртање*, калкулатор**

ЧЕТВРТАК, 7. 4.  Општеобразовни наставни предмети
дозвољени прибор: хемијска оловка (Енглески језик, Немачки језик, Италијански језик, Историја)
дозвољени прибор: хемијска оловка, графитна оловка, гумица, резач, калкулатор (Географија, Биологија, Хемија)
дозвољени прибор: хемијска оловка, графитна оловка, гумица, резач, прибор за цртање, калкулатор (Физика)

*Прибор за цртање – шестар и два троугла
**Калкулатор са основним рачунским операцијама, који није програмибилан

Израда теста почиње у 12.00 и траје до 15.00 часова.
Tестирање ће се спроводити у учионицама на другом спрату (28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39).
Ученици треба да буду испред учионица најкасније до 11.30 часова, дежурни наставник их прозива, проверава личну карту и распоређује их на место у учионици по унапред утврђеном распореду.

Ученици не могу напустити учионицу првих 30 минута и последњих 15 минута.
Није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима, ни ометање осталих ученика.

Након прегледа тестова, ученици ће бити обавештени о резултатима тестирања. Сврха пилотирања државне матуре је да се у пракси провери квалитет задатака и део процедура. Зато је важно да сви ученици активно допринесу провери и побољшању овог процеса.

Детаљнија упутства за ученике и родитеље прочитајте у Стручном упутству за спровођење пилотирања државне матуре.

Струћно упутство за спровођење пилотирања државне матуре