Годишњи план рада школе

Извештај о реализацији годишњег плана рада Гимназије „Душан Васиљев” за школску 2021/2022.

Годишњи план рада Гимназије „Душан Васиљев” за школску 2022/2023.

Анекс годишњег плана рада Гимназије „Душан Васиљев” за школску 2022/2023.