СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Читанка за трећи разред гимназија и средњих школа, др Оливера Радуловић, др Јелена Журић, Едука, 2021

Српски језик за трећи разред гимназија и средњих школа, др Душка Кликовац, Едука, 2021

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Espresso ragazzi 3, Euridice Orlandino, Luciana Ziglio, Maria Balì, ALMA edizioni

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Focus 4 Student’s Book, Beata Trapnell, Arek Tkacz, Bartosz Michalowski, Daniel Brayshaw, Pearson Education Limited, 2016

Focus 4 Student’s Workbook, Beata Trapnell, Arek Tkacz, Bartosz Michalowski, Daniel Brayshaw, Pearson Education Limited, 2016

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Немачки језик за други разред гимназије, Direct 2, Беата Ћвиковска, Весна Николовски, Ђорђо Мота, Леонора Ракићевић, Олга Вомачкова, Клет, 2020

ФИЛОЗОФИЈА

Филозофија 3, уџбеник за III разред гимназије, Веселка Сантини, Светислав Николић, Сузана Спасић, Клет, 2021

ИСТОРИЈА

НЕМА УЏБЕНИКА
Припремљен материјал и белешке са часа

ГЕОГРАФИЈА

Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназије, Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Нови Логос

БИОЛОГИЈА

Биологија, уџбеник за трећи разред гимназије природно – математичког смера, Драган Цветановић, Ивана Лазаревић, Клет, 2021

МАТЕМАТИКА

Математика са збирком задатака за трећи разред средње школе, Јован Кечкић, Завод за уџбенике, 2021

Математика 3 – Збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Срђан Огњановић и Живорад Ивановић, Круг

ФИЗИКА

Физика за трећи разред гимназије природно – математичког смера, Милан Распоповић, Завод за уџбенике, 2019

Физика 3 – Збирка задатака и тестова за трећи разред гимназије, Наташа Каделбург, Коста Панић, Круг

ХЕМИЈА

Хемија 3, уџбеник за трећи разред гимназије природно – математичког смера и општег типа, Татјана Недељковић, Нови Логос, 2016

Практикум из хемије за трећи разред гимназије, Славко Нешић, Момчило Јоветић, Завод за уџбенике, 1995

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Рачунарство и информатика 3, уџбеник за трећи разред гимназије, Филип Марић, Светлана Мандић, Клет, 2021