СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Читанка за трећи разред гимназија и средњих школа, др Оливера Радуловић, др Јелена Журић, Едука, 2021

Српски језик за трећи разред гимназија и средњих школа, др Душка Кликовац, Едука, 2021

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Espresso ragazzi 3, Euridice Orlandino, Luciana Ziglio, Maria Balì, ALMA edizioni

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Focus 4 Student’s Book, Beata Trapnell, Arek Tkacz, Bartosz Michalowski, Daniel Brayshaw,  Pearson Education Limited, 2016

Focus 4 Student’s Workbook, Beata Trapnell, Arek Tkacz, Bartosz Michalowski, Daniel Brayshaw,  Pearson Education Limited, 2016

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Немачки језик за други разред гимназије, Direct 2, Беата Ћвиковска, Весна Николовски, Ђорђо Мота, Леонора Ракићевић, Олга Вомачкова, Клет, 2020

ФИЛОЗОФИЈА

Филозофија 3, уџбеник за III разред гимназије, Веселка Сантини, Светислав Николић, Сузана Спасић, Клет, 2021

ИСТОРИЈА

Историја 3, уџбеник за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Данко Леовац, Сузана Рајић, Фреска, 2021

ГЕОГРАФИЈА

Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназије, Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Нови Логос

БИОЛОГИЈА

Биологија за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера, Јелена Ђорђевић, Гордана Цвијић, Гордана Матић, Надежда Недељковић, Александра Кораћ, Драгана Цветковић, Завод за уџбенике, 2019

Биологија 2, за II или III медицинске и II разред ветеринарске школе, Милоје Крунић, Иво Савић, Божидар Ћурчић, Завод за уџбенике, 2001

МАТЕМАТИКА

Математика са збирком задатака за трећи разред средње школе, Јован Кечкић, Завод за уџбенике, 2021

Математика 3 – Збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Срђан Огњановић и Живорад Ивановић, Круг

ФИЗИКА

Физика за трећи разред гимназије општег и друштвено – језичког смера, Милан Распоповић, Бранислав Цветковић, Зоран Распоповић, Завод за уџбенике, 2019. 

Физика 3 – Збирка задатака и тестова за трећи разред гимназије, Наташа Каделбург, Коста Панић, Круг

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Рачунарство и информатика 3, уџбеник за трећи разред гимназије, Филип Марић, Светлана Мандић, Клет, 2021

МУЗИЧКА КУЛТУРА (ученик бира једно од два понуђена издања)

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, 2019

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2021

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења, Лидија Жупанић Шуица, Клет, 2019