СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Читанка за први разред гимназија и средњих школа, др Ана Стишовић Миловановић, др Оливера Радуловић и др Вукосава Живковић, Едука, 2019

Српски језик за први разред гимназија и средњих школа, др Душка Кликовац и мр Љиљана Николић, Едука, 2020

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Латински језик за I разред гимназије, Драгана Димитријевић, Марјанца Пакиж, Завод за уџбенике, 2021

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Espresso ragazzi 2, Euridice Orlandino, Giovanna Rizzo, Maria Balì, ALMA edizioni

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Focus 2 Student’s Book, Patricia Reilly, Anna Grodzicka, Bartosz Michalowski, Daniel Brayshaw,  Pearson Education Limited, 2016

Focus 2 Student’s Workbook, Patricia Reilly, Anna Grodzicka, Bartosz Michalowski, Daniel Brayshaw,  Pearson Education Limited, 2016

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Немачки језик за први разред гимназије, Direct 1, Весна Николовски, Ђорђо Мота, Леонора Ракићевић, Клет, 2019

ИСТОРИЈА

Историја 1, уџбеник за први разред гимназије, Душко Лопандић, Мања Милиновић, Ратомир Миликић, Нови Логос, 2020

ГЕОГРАФИЈА

Географија 1, уџбеник за први разред гимназије, Дејан Шабић, Рајко Голић, Снежана Вујадиновић, Нови Логос

БИОЛОГИЈА

Биологија 1, уџбеник за I разред гимназије, Анита Лазаревић, Снежана Трифиновић, Драгана Цветковић, Завод за уџбенике, 2021

МАТЕМАТИКА

Математика 1, уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије, Небојша Икодиновић, Клет, 2019

Математика 1 – Збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Срђан Огњановић и Живорад Ивановић, Круг

ФИЗИКА

Физика 1, уџбеник за први разред гимназије, Милена Богдановић, Горан Попарић, Нови Логос, 2019

Физика 1 – Збирка задатака и тестова за први разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг

ХЕМИЈА

Хемија за 1. разред средње школе, Сања Гргурић Шипка, Завод за уџбенике, 2020

Збирка задатака из хемије за и разред гимназије и средње школе, Милена Шурјановић, Радивој Николајевић, Завод за уџбенике, 2021

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Рачунарство и информатика 1, уџбеник за први разред гимназије, Филип Марић, Клет, 2019

Информатички азбучник, помоћно средство у раду, Снежана Замуровић и Љубомир Замуровић, ауторски репринт, 2008
Преузимање са сајта

МУЗИЧКА КУЛТУРА (ученик бира једно од два понуђена издања)

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, 2019

Музичка култура 1, уџбеник за први разред гимназије, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2020

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред гимназије, Марина Чудов, Клет, 2019