СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Читанка за други разред гимназија и средњих школа, др Ана Стишовић Миловановић, др Вукосава Живковић, др Јелена Журић, Едука, 2020

Српски језик за други разред гимназија и средњих школа, др Душка Кликовац и мр Љиљана Николић, Едука, 2020

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Espresso ragazzi 2, Euridice Orlandino, Giovanna Rizzo, Maria Balì, ALMA edizioni

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Focus 3 Student’s Book, Patricia Reilly, Bartosz Michalowski, Daniel Brayshaw,  Pearson Education Limited, 2016

Focus 3 Student’s Workbook, Patricia Reilly, Bartosz Michalowski, Daniel Brayshaw,  Pearson Education Limited, 2016

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Немачки језик за први разред гимназије, Direct 1, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Ђорђо Мота, Клет, 2019

(завршавамо)

Немачки језик за други разред гимназије, Direct 2, Беата Ћвиковска, Весна Николовски, Ђорђо Мота, Леонора Ракићевић, Олга Вомачкова, Клет, 2020

ПСИХОЛОГИЈА

Психологија, уџбеник за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред подручја рада економија, право и администрација, Зоран Павловић, Оливер Тошковић, Ана Алтарас Димитријевић, Зорана Јолић Марјановић, Едука, 2019

ИСТОРИЈА

Историја 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Александра Колаковић, Душко Лопандић, Мања Милиновић, Нови Логос, 2020

ГЕОГРАФИЈА

Географија 2, уџбеник за други разред гимназије, Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Нови Логос

БИОЛОГИЈА

Биологија, уџбеник за други разред гимназије, Горан Милићев, Милица Кокотовић, Љубица Лалић, Клет

МАТЕМАТИКА

Математика 2, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије, Небојша Икодиновић, Сузана Алексић, Слађана Димитријевић, Клет, 2019

Математика 2 – Збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа, Срђан Огњановић и Живорад Ивановић, Круг

ФИЗИКА

Физика 2 – Уџбеник за други разред гимназије природно – математичког смера, Наташа Чалуковић,  Круг

Физика 2 – Збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Наташа Чалуковић, Наташа Каделбург, Круг

ХЕМИЈА

Хемија 2, уџбеник за 2. разред гимназије природно – математичког смера, Снежана Рајић, Нови Логос, 2020

Практикум из хемије за други разред гимназије, Бранка Кујовић, Марина Влаховић, Нови Логос, 2020

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Рачунарство и информатика за 2. разред гимназије, Марина Лакчевић, Александра Иванов, Завод за уџбенике, 2021

МУЗИЧКА КУЛТУРА (ученик бира једно од два понуђена издања)

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, 2019

Музичка култура 2, уџбеник за 2. разред гимназије природно – математичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2020

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура, уџбеник за 2. разред гимназије природно – математичког смера, Лидија Жупанић Шуица, Клет, 2019