Међународни дан писмености

Међународни дан писмености се обележава у целом свету упозоравајући на проблем неписмености и пружајући подршку глобалном описмењавању.