Гимназија  „ Душан Васиљев ” Кикинда

ДРЖАВНА МАТУРА

MАТУРСКИ ШКОЛСКИ РЕД      ПРВО ПИЛОТИРАЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ    МАПА ПУТА ДО МАТУРЕ

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ПОСЕТИТЕ ЛИНК

или сајт https://matura.edu.rs

Државна матура побољшава средње образовање већ тако што уједначава мерила за проверу знања у свим средњим школама. Истовремено и у истим условима, утврђује шта су и колико ученици научили од онога што су у средњем образовању учили. Реч је о екстерном вредновању рада школских установа.

Важи за ученике трећег разреда

За више информација посетите линк (https://matura.edu.rs/za-ucenike-i-roditelje/) и погледајте презеннтацију испод текста.

презентација