Гимназија  „ Душан Васиљев ” Кикинда_____#чувајте се

Почетна

Поштовани родитељи и ученици,

Према одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 611-00-00360/2/2020-03 од 27. 11. 2020. године,  Школа ће реализовати  наставу на даљину од  30. 11. до краја првог полугодишта, 18. 12. 2020. године.

Настава ће се реализовати у преподневној смени од 8.00 до 14.00 часова. Ученици ће наставу пратити преко Гугл учионица, према важећем распореду часова са трајањем часа од 45 минута. Неопходно је да ученици прате упутства  наставника, да одговарају на постављене захтеве и да раде домаће задатке. Наставник је у обавези да евидентира присуство ученика током часова наставе на даљину. То значи да ученици морају да присуствују часовима. Уколико је ученик спречен да буде на часу, обавеза родитеља је да о одсуству обавести одељењског старешину.

У току наставе на даљину ученици ће бити оцењивани формативно и процењиваће се њихов напредак и ангажовање у учењу на даљину. Те оцене ће , заједно са оценама добијеним у непосредном  раду до 27. 11. 2020. године, бити основа за извођење закључне оцене. Наставник ће обавестити ученике о закључној оцени до петка, 11. 12. 2020. године. Уколико ученик није задовољан предложеном  оценом, обавештава предметног наставника у понедељак, 14. 12. 2020. године и тада ће добити термине за поправљање оцена по предметима од 15. 12. до 18. 12. 2020. године.

Прво полугодиште се завршава 18. 12. 2020. године. Зимски распуст траје  до 15. јануара 2021. године. Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

Све  додатне информације можете добити путем телефона – 422-557, сваког радног дана од 8.00 до 13.00 часова.

                                                                                                                                                                              Управа школе

ДРЖАВНА МАТУРА

COVID 19 – KORONA ПРЕЗЕНТАЦИЈА

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА

РАСПОРЕД СЕ НАЛАЗИ НА ОВОМ ЛИНКУ

ПЛАН НАСТАВЕ У 2020/21. школској години

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

ОНЛАЈН Упитник – Изјашњење о настави у школи или од куће (од 1. до 4. разреда попуњава родитељ)