Обележавање школске славе

У четвртак 26. јануара часови ће се одржати по распореду за петак.

У петак 27. јануара обележава се школска слава Свети Сава. Према школском календару рада то је ненаставни радни дан.