СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Читанка за други разред гимназија и средњих школа, др Ана Стишовић Миловановић, др Вукосава Живковић, др Јелена Журић, Едука, 2020

Српски језик за други разред гимназија и средњих школа, др Душка Кликовац и мр Љиљана Николић, Едука, 2020

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Латински језик за II разред гимназије, Марјанца Пакиж, Борис, Пендељ, Урош Рајчевић, Милица Кисић Божић, Завод за уџбенике, 2020

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Espresso ragazzi 2, Euridice Orlandino, Giovanna Rizzo, Maria Balì, ALMA edizioni

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Focus 3 Student’s Book, Patricia Reilly, Bartosz Michalowski, Daniel Brayshaw,  Pearson Education Limited, 2016

Focus 3 Student’s Workbook, Patricia Reilly, Bartosz Michalowski, Daniel Brayshaw,  Pearson Education Limited, 2016

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Немачки језик за први разред гимназије, Direct 1, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Ђорђо Мота, Клет, 2019

(завршавамо)

Немачки језик за други разред гимназије, Direct 2, Беата Ћвиковска, Весна Николовски, Ђорђо Мота, Леонора Ракићевић, Олга Вомачкова, Клет, 2020

ПСИХОЛОГИЈА

Психологија, уџбеник за 2. разред гимназије и 2. и 3. разред подручја рада економија, право и администрација, Зоран Павловић, Оливер Тошковић, Ана Алтарас Димитријевић, Зорана Јолић Марјановић, Едука, 2019

ИСТОРИЈА

Уџбеник са одабраним историјским изворима за II разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Катарина Митровић, Горан Васин, Завод за уџбенике, 2021

ГЕОГРАФИЈА

Географија 2, уџбеник за други разред гимназије, Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Нови Логос

БИОЛОГИЈА

Биологија, уџбеник за други разред гимназије, Горан Милићев, Милица Кокотовић, Љубица Лалић, Клет

МАТЕМАТИКА

Математика 2, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије, Небојша Икодиновић, Сузана Алексић, Слађана Димитријевић, Клет, 2019

Математика 2 – Збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа, Срђан Огњановић и Живорад Ивановић, Круг

ФИЗИКА

Физика за други разред гимназије општи и друштвено-језички смер, Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, Завод за уџбенике, 2020

Физика 2 – Збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Наташа Чалуковић, Наташа Каделбург, Круг

ХЕМИЈА

Неорганска хемија за други разред гимназије, Снежана Рајић, Завод за уџбенике, 2019

ОРГАНСКА ХЕМИЈА за II, III, IV разред средње школе, Владимир Павловић, Раде Марковић, Завод за уџбенике, 2021

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Рачунарство и информатика за други разред гимназије, Марина Лакчевић, Александра Иванов, Завод за уџбенике, 2021

МУЗИЧКА КУЛТУРА (ученик бира једно од два понуђена издања)

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, 2019

Музичка култура 2, уџбеник за други разред гимназије друштвено-језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2020

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура, уџбеник за гимназије друштвено-језичког смера, Лидија Жупанић Шуица, Клет, 2019