СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Читанка за четврти разред гимназија и средњих школа, др Оливера Радуловић, др Јелена Журић, др Јелена Ангеловски, Едука, 2021

Српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа, др Душка Кликовац, Едука, 2021

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Espresso ragazzi 3, Euridice Orlandino, Luciana Ziglio, Maria Balì, ALMA edizioni

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Focus 5 Student’s Book, Arek Tkacz, Daniel Brayshaw, Tomasz Siuta, Dean Russel and Beata Trapnel, Pearson Education Limited, 2017

Focus 5 Student’s Workbook, Arek Tkacz, Daniel Brayshaw, Tomasz Siuta, Dean Russel and Beata Trapnel, Pearson Education Limited, 2017

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Немачки језик за трећи разред гимназије, Direct 3, Беата Ћвиковска, Весна Николовски, Ђорђо Мота, Олга Вомачкова, Клет, 2020

СОЦИОЛОГИЈА

Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије, Владимир Вулетић, Клет, 2021

ФИЛОЗОФИЈА

Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназије + Хрестоматија одабраних текстова, Милош Јеремић, Клет, 2021

ИСТОРИЈА

Историја, уџбеник за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Душко Лопандић, Ратомир Миликић, Мања Милиновић, Нови Логос, 2021

МАТЕМАТИКА

Математика са збирком задатака за четврти разред средње школе, Душан Георгијевић, Милутин Обрадовић, Завод за уџбенике

Математика 4 – Збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа, Срђан Огњановић и Живорад Ивановић, Круг

ФИЗИКА

Физика за четврти разред гимназије општег и друштвено – језичког смера, Милан Распоповић, Бранислав Цветковић, Завод за уџбенике, 2019 

Физика 4 – Збирка задатака и тестова за четврти разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић, Станка Матковић, Завод за уџбенике, 2017

МУЗИЧКА КУЛТУРА (ученик бира једно од два понуђена издања)

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, 2019

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред гимназије друштвено – језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2017.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења, Лидија Жупанић Шуица, Клет, 2019