Гимназија  „ Душан Васиљев ” Кикинда

Смерови у нашој школи

Образовни профили – смерови

Школа обавља образовно-васпитну делатност остваривањем наставног плана и програма гимназије природно-математичког и друштвено-језичког смера у трајању од 4 године.
Сваке школске године уписујемо 2 одељења природно-математичког смера и 2 одељења друштвено-језичког смера.

Од школске 2018/19. у нашој Гимназији уведен је нови смер:

ГИМНАЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Уписујемо једно одељење од 20 ученика.

У школи се као други страни језик учи немачки или италијански језик.

Правилником о наставном плану и програму за гимназију утврђује се наставни план гимназије са природно-математичким, друштвено-језичким смером и гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

1. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ГИМНАЗИЈУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

2. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ГИМНАЗИЈУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА

3. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ГИМНАЗИЈУ ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА

Изборни програми: