Гимназија  „ Душан Васиљев ” Кикинда

Уџбеници за 2020/2021. годину

ПРВИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Читанка за први разред гимназија и средњих школа,

др Ана Стишовић Миловановић, др Оливера Радуловић и др Вукосава Живковић

Едука, 2019

2. Српски језик за први разред гимназија и средње школе

Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

Едука, 2019

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК Уџбеници за латински језик

1. разред гимназије: Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић: Латински језик за I разред гимназије,Завод за уџбенике, Београд,2003.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Focus 2 (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска – Student’s Book and Workbook) by Patricia Reilly, Anna Grodzicka, Daniel Brayshaw and Bartosz Michalowski; Pearson Education Limited 2016 (Акроноло ДОО)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Espresso ragazzi 2-za 1.i 2.razred
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt 1 (udžbenički komplet- udžbenik sa radnom sveskom i CD-om); Nemački jezik za prvi razred gimnazije (peta godina učenja) – isključivo novo izdanje ( iz 2019. g.)!!!

Autori: Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević

Izdavač: Klett d.o.o. Beograd, 2019.

ИСТОРИЈА Историја за први разред гимназије, Душко Лопандић, Ратомир Миликић и Мања Милиновић, Нови логос
ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА 1- уџбеник за први разред гимназије: Рајко Голић; Дејан Шабић; Снежана Вујадиновић ЛОГОС 
БИОЛОГИЈА Билогија 1, Уџбеника за први разред гимназије

Аутори: Горан Милићев, Милица Кокотовић, Љубица Лалић

Издавач: Klett

МАТЕМАТИКА
УЏБЕНИК:
Небојша Икодиновић, Математика са
збирком задатака за први разред
гимназије, Клет, ново издање 2019. год.
ЗБИРКА ЗАДАТАКА:
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,
Математика 1 – Збирка задатака и
тестова за 1. разред гимназија и
техничких школа, Круг
ФИЗИКА
1) Fizika- za prvi razred gimnazije; Milan O. Raspopović
 2)Fizika- zbirka zadataka sa priručnikom za laboratorijske vežbe za prvi razred imnazije; Branislav Cvetković; Milan O. Raspopović
JP”Zavod za uđzbenik”
 3)Fizika 1- zbirka zadataka i testova za prvi razred gimnazije ; Nataša Čaluković; “Krug” Beograd
4. FIZIKA 1 ,udžbenik za prvi razred gimnazije,Nataša Čaluković, izdavačka kuća Krug Beograd.
ХЕМИЈА  ХЕМИЈА ЗА I РАЗРЕД  ГИМНАЗИЈЕ  Аутор: Татјана Недељковић Издавач: Нови Логос, 2019, Београд
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика – за први разред гимназије, Филип Марић, „KLETT“ д.о.о.  Београд 650-02-270/2019-03 од 19.08.2019. Информатички азбучник, помоћно средство у раду, Замуровић Снежана и Замуровић Љубомир, ауторски репринт, 2008. Преузимање са сајта
МУЗИЧКА КУЛТУРА Друштвено-језички смерВодич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, Београд, 2019. или Музичка култура 1, уџбеник за први разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2015

Природно-математички смер

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, Београд, 2019. или Музичка култура I, уџбеник за први разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2016.

ЛИКОВНА КУЛТУРА Друштвено – језички смер Ликовна култура уџбеник за први разред гимназије друштвено – језичког смера и специјализовано – филолошка одељења, Марина Чудов, Клетт, 2015. Природно – математички смер и општи тип Ликовна култура уџбеник за први разред гимназије природно – математичког смера и општег типа, Марина Чудов, Клетт, 2015.
ДРУГИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 1. Читанка за други разред гимназија и средњих школа,

др Ана Стишовић Миловановић, др Оливера Радуловић и др Вукосава Живковић

Едука, 2019

2. Српски језик за други разред гимназија и средње школе

Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

Едука, 2019

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Focus 3 (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска – Student’s Book and Workbook) by Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw and Bartosz Michalowski; Pearson Education Limited 2016 (Акроноло ДОО)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Espresso ragazzi 3-za 3.i 4.razred
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt 1 (udžbenički komplet- udžbenik sa radnom sveskom i CD-om); Nemački jezik za prvi razred gimnazije (peta godina učenja) – isključivo novo izdanje ( iz 2019. g.)!!!

Autori: Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević

Izdavač: Klett d.o.o. Beograd, 2019.

ПСИХОЛОГИЈА Психологија за 2. раз. гимназије и 2 и 3 раз. подручја рада економија, право и админитрација, Едука, 2019. Београд

650-02-349/2018-03 од 18.03.2019.
Зоран Павловић, Оливер Тошковић, Ана Алтарас Димитријевић,

Зорана Јолић Марјановић,

ИСТОРИЈА Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за други разред гимназије природно – математичког смера, Душко Лопандић, Александра Колаковић и Мања Милиновић, Нови логос

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за други разред гимназије друштвено – језичког и општег смера, Радивој Радић, Весна Рашковић, Фреска

ГЕОГРАФИЈА  ГЕОГРАФИЈА 2- уџбеник за други разред гимназије: Снежана Вујадиновић; Дејан Шабић  ЛОГОС
БИОЛОГИЈА Билогија 2, Уџбеника за први разред гимназије

Аутори: Горан Милићев, Милица Кокотовић, Љубица Лалић

Издавач:Klett

МАТЕМАТИКА
Небојша Икодиновић, Слађана
Димитријевић и Сузана Алексић,
Математика 2 уџбеник са збирком
задатака за други разред гимназије,

Клет, ново издање 2019. год,

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,
Математика 2 – Збирка задатака и
тестова за 2. разред гимназија и
техничких школа, Круг
ФИЗИКА 1.      Наташа Чалуковић, Физика 2 – Уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Круг, Београд

2.      Наташа Чалуковић, Физика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Круг, Београд

3.      Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, Физика за други разред гимназије – општи и друштвено-језички смер, Завод за уџбенике, Београд

4.      Наташа Чалуковић, Физика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Круг Београд

ХЕМИЈА Друштвено – језички смер: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА за II разред гимназије Аутор: Снежана Рајић, Издавач: Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд  ОРГАНСКА ХЕМИЈА за II, III, IV разред средње школе, Аутори: Владимир Павловић,Раде Марковић,Издавач: Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, Научна књига, Београд,

Природно – математички смер: ХЕМИЈА ЗА II РАЗРЕД  ГИМНАЗИЈЕ Аутор: Снежана Рајић, Издавач: Нови Логос, 1 издање 2020, Београд,ПРАКТИКУМ из хемије Аутори: Бранка Кујовић, Марина Влаховић, Издавач: Нови Логос,1.  издање 2020, Београд,

ИТ одељење:НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА за II разред гимназије Аутор: Снежана Рајић, Издавач: Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд  ОРГАНСКА ХЕМИЈА за II, III, IV разред средње школе Аутори: Владимир Павловић, Раде Марковић
Издавач: Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, Научна књига, Београд

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Информатика за други разред гимназије,Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић,
Оливера Грачанин, „KLETT”, 650-02-524/2014-06 од 26.3.2015.
МУЗИЧКА КУЛТУРА Друштвено-језички смер  

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, Београд, 2019. или Музичка култура 2, уџбеник за други разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2015  (и 2020).

 Природно-математички смер  

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, Београд, 2019. или Музичка култура 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2016 (и 2020).  

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Lidija Županić Šuica, Likovna kultura za gimnazije društveno-jezičkog smera, Klett
Lidija Županić Šuica, Likovna kultura za gimnazije prirodno-matematičkog smera i opšteg tipa, Klett
ТРЕЋИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Čitanka i udžbenik iz gramatike za treći razred – očekuje se da će do početka školske godine Eduka dobiti odobrenje za štampanje udžbenika
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК New Headway Upper-Intermediate Fourth edition (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска – Student’s Book and Workbook) by John and Liz Soars, Oxford University Press 2014 (The English Book)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Nuovo Espresso (Corso Di Italiano) 1,2,3 Alma Edizioni
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt 2 (udžbenički komplet- udžbenik sa radnom sveskom i CD-om); Nemački jezik za drugi razred gimnazije (šesta godina učenja)

 Autori: Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević, Beata Ćvikovska, Olga Vomačkova

Izdavač: Klett d.o.o. Beograd

ФИЛОЗОФИЈА Логика уџбеник за 3. разред  гимназије и правно биротехичку школу, ЗУНС, Београд, 2012. Михаило Марковић

632-02-71/92-03 од 13.7.1992.

ИСТОРИЈА Друштвено – језички смер Историја за трећи разред гимназије друштвено – језичког смера, Бонџић Драгомир и Николић Коста, ЈП Завод за уџбенике Природно – математички смер Историја за трећи разред гимназије природно – математичког, Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић, ЈП Завод за уџбенике
ГЕОГРАФИЈА  ГЕОГРАФИЈА – уџбеник за трећи разред гимназије: Винко Ковачевић; Босиљка Младеновић Кљајић  KLETT
БИОЛОГИЈА Друштвено – језички смер Биологија за гимназију друштвено – језичког смера, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Драгана Цветковић, ЈП Завод за уџбенике Природно – математички смер Биологија за гимназију природно – математичког смера, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Радомир Коњевић, ЈП Завод за уџбенике Општи смер и информатички Биологија за трећи разред општег смера, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, ЈП Завод за уџбенике
МАТЕМАТИКА
Јован Кечкић, Математика за 3. разред
средње школе, Завод за уџбенике
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,
Математика 3 – Збирка задатака и тестова за 3. разред гимназија и техничких школа, Круг
ФИЗИКА 1.     Fizika za 3.razred gimnazije opšteg i prirodno matematičkog smera
Milan O . Raspopović ( Zavod za udžbenike)
2. Zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 3.razred gimnazije prirodno-matematičkog smera
Branislav Cvetković
Milan O. Raspopović
3. Krugova zbirka za 3. razred gimnazije prirodno-matematički smer
ХЕМИЈА Природно – математички, општи и информатички смер Органска хемија за трећи разред гимназије природно – математичког и општег смера, Татјана Недељковић, Логос 2015. Београд Природно – математички смер Хемијски практикум за трећи разред гимназије, Славко Нешић, Момчило Јоветић, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, 1989.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика – уџбеник са збирком задатака за 3. разред гимназије, Милан Чабаркапа, Круг, 2010. Мала школа програмирања, помоћно средство у раду, Замуровић Снежана и Замуровић Љубомир, Преузимање са сајта
МУЗИЧКА КУЛТУРА Друштвено-језички смер    

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, Београд, 2019. или Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2016. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА Lidija Županić Šuica, Likovna kultura 3, udžbenik za treću godinu gimnazija društveno-jezičkog smera i specijalizovano-filološka odeljenja, Klett prirodno-matematičkog smera i opšteg tipa, Klett
 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za četvrti razred srednje škole

Bosiljka Milić, Ljiljana Nikolić

Zavod za izdavanje udžbenika, 2016

Gramatika, udžbenik za četvrti razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Vesna Lompar, Aleksandra Antić

Klett

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Енглески језик четврти разред, природно-математички смер:
New Headway Upper-Intermediate Fourth edition (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска – Student’s Book and Workbook) by John and Liz Soars, Oxford University Press 2014 (The English Book)
Енглески језик четврти разред, друштвено-језички смер:
New Headway Advanced (Student’s Book and Workbook) by John and Liz Soars, Oxford University Press, 2003 (The English Book)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Nuovo Espresso (Corso Di Italiano) 1,2,3 Alma Edizioni
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt 3 (udžbenički komplet- udžbenik sa radnom sveskom i CD-om); Nemački jezik za treći razred gimnazije (sedma godina učenja)

 Autori: Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević, Beata Ćvikovska, Olga Vomačkova

Izdavač: Klett d.o.o. Beograd

СОЦИОЛОГИЈА Социологија за 3. разред стручних школа и 4.разред гимназије, ИК Клетт, Београд, 2014. Владимир Вулетић

650-02-135/2012-06 од 14.9.2012

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА Устав и права грађана за 4. разред стручних школа за 4. Разред гимназије, ИК Клетт, Београд, 2016. Милан Гачановић

650-02-304/2013-06 од 28.10.2013

ФИЛОЗОФИЈА Друштвено – језички смерФилозофија  уџбеник за 4. разред гимназије. и средње стручне школе; М.Савић,Н.Цекић, В.Цветковић

650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.       Хрестоматија текстова уз уџбеник за 4. разред, ЗУНС, Београд, 2012.М.Савић,Н.Цекић, В.Цветковић

Природно – математички смер и информатички Филозофија уџбеник за 4. разред гимназије. и средње стручне школе;Милош Јеремић

650-02-535/2013-06 од 13.2.2014. Хрестоматија текстова уз уџбеник за 4. разред, Клет, Београд, 2014.

ИСТОРИЈА Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Историја за III разред природно- математичког смера и за IV разред гимназије општег и друштвено- језичког смера
БИОЛОГИЈА Природно – математички смер

Биологија за 4. разред природно-математичког смера

Аутори:Драган Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александар Кораћ, Слободан Јанковић

Издавач: Завод за уџбенике

Општи смер и ИТ
Биологија за гимназију општег смера, Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић, ЈП Завод за уџбенике
МАТЕМАТИКА
Обрадовић и Георгијевић, Математика са збирком задатака за 4. разред
средње школе, Завод за уџбенике
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,
Математика 4 – Збирка задатака и тестова за 4. разред гимназија и
техничких школа, Круг
ФИЗИКА 1.      Наташа Чалуковић, Физика за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера, Круг, Београд

2.      Наташа Чалуковић Физика 4 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназије, Круг Београд

ХЕМИЈА Хемија за четврти разред гимназије, Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, 1993.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Вуковић Душа, Ђуришић Мијодраг, Матковић Станка, Завод за уџбенике, Београд, 2017.
МУЗИЧКА КУЛТУРА Друштвено-језички смер   

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, Београд, 2019. или Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2017.

ЛИКОВНА КУЛТУРА Lidija Županić Šuica, Likovna kultura 4, udžbenik za četvrtu godinu gimnazijadruštveno-jezičkog smera i specijalizovano-filološka odeljenja, Klett