Гимназија  „ Душан Васиљев ” Кикинда

Уџбеници за 2021/2022. годину

ПРВИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Читанка за први разред гимназија и средњих школа

др Ана Стишовић Миловановић, др Оливера Радуловић и др Вукосава Живковић

Едука, 2019

2. Српски језик за први разред гимназија и средње школе

Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

Едука, 2020

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК Уџбеници за латински језик

1. разред гимназије: Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић: Латински језик за I разред гимназије,Завод за уџбенике, Београд,2003.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Focus 2 (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска – Student’s Book and Workbook) by Patricia Reilly, Anna Grodzicka, Daniel Brayshaw and Bartosz Michalowski; Pearson Education Limited 2016 (Акроноло ДОО)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Espresso ragazzi 2-za 1.i 2.razred
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Први разред:  Direkt 1                 

Аутори: Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић

Издавач: Клет д.о.о. Београд, 2019.

ИСТОРИЈА 1 .РАЗРЕДИ – ДУШКО ЛОПАНДИЋ, РАТОМИР МИЛИКИЋ, МАЊА МИЛИНОВИЋ – УЏБЕНИК СА ОДАБРАНИМ ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА ЗА 1. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ, ЛОГОС, 2020. ГОДИНА
ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА 1 – уџбеник за први разред гимназије, НОВО ИЗДАЊЕ

Аутори: Рајко Голић Дејан Шабић Снежана Вујадиновић  

Издавач:Нови Логос

БИОЛОГИЈА Биологија 1, уџбеник за први разред гимназије, Клет

аутори: Горан Милићев, Љубица Лалић, Милица Кокотовић

МАТЕМАТИКА
УЏБЕНИК:
Небојша Икодиновић, Математика са
збирком задатака за први разред
гимназије, Клет, ново издање 2019. год.
ЗБИРКА ЗАДАТАКА:
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,
Математика 1 – Збирка задатака и
тестова за 1. разред гимназија и
техничких школа, Круг
ФИЗИКА

Логос ФИЗИКА 1 – уџбеник за први разред гимназије

Аутори:

Милена Богдановић

Горан Попарић

Кругова збирка за 1.разред -Наташа Чалуковић

ХЕМИЈА  ХЕМИЈА ЗА I РАЗРЕД  ГИМНАЗИЈЕ  Аутор: Татјана Недељковић Издавач: Нови Логос, 2019, Београд
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика – за први разред гимназије, Филип Марић, „KLETT“ д.о.о.  Београд 650-02-270/2019-03 од 19.08.2019. Информатички азбучник, помоћно средство у раду, Замуровић Снежана и Замуровић Љубомир, ауторски репринт, 2008. Преузимање са сајта
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Први разред
Друштвено-језички смер

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, Београд, 2019. или Музичка култура 1, уџбеник за први разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2015. (и 2020).Природно-математички смер

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, Београд, 2019. или Музичка култура I, уџбеник за први разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2016. (и 2020).

ЛИКОВНА КУЛТУРА Друштвено – језички смер Ликовна култура уџбеник за први разред гимназије друштвено – језичког смера и специјализовано – филолошка одељења, Марина Чудов, Клетт, 2015. Природно – математички смер и општи тип Ликовна култура уџбеник за први разред гимназије природно – математичког смера и општег типа, Марина Чудов, Клетт, 2015.
ДРУГИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 1. Читанка за други разред гимназија и средњих школа,

др Ана Стишовић Миловановић

др Вукосава Живковић

др Јелена Журић

Едука, 2020

2. Српски језик за други разред гимназија и средње школе

Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

Едука, 2020

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Focus 3 (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска – Student’s Book and Workbook) by Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw and Bartosz Michalowski; Pearson Education Limited 2016 (Акроноло ДОО)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Espresso ragazzi 3-za 3.i 4.razred

Латински језик II, Марјанца Пакиж, Тања Киселички Ваш, Милица Кисић, Завод за уџбенике, Београд

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Други разред   Direkt 1 (завршавамо) и почињемо са  Direkt
Аутори: Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга ВомачковаИздавач: Клет д.о.о. Београд 2020.
ПСИХОЛОГИЈА Психологија за 2. раз. гимназије и 2 и 3 раз. подручја рада економија, право и админитрација, Едука, 2019. Београд

650-02-349/2018-03 од 18.03.2019.
Зоран Павловић, Оливер Тошковић, Ана Алтарас Димитријевић,

Зорана Јолић Марјановић,

ИСТОРИЈА 2. РАЗРЕД  ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР –РАДИВОЈ РАДИЋ, ВЕСНА РАШКОВИЋ –УЏБЕНИК СА ОДАБРАНИМ ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА  ЗА 2.РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ  ОПШТЕГ  ТИПА  И ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА, ФРЕСКА, 2020. ГОДИНА

2. РАЗРЕД ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА –ДУШКО ЛОПАНДИЋ, АЛЕКСАНДРА КОЛАКОВИЋ, МАЊА МИЛИНОВИЋ – УЏБЕНИК СА ОДАБРАНИМ ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА  ЗА 2. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА, ЛОГОС, 2020. ГОДИНА

ГЕОГРАФИЈА Географија 2, уџбеник за други разред гимназије

Аутори: Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Издавач:Нови Логос

БИОЛОГИЈА Биологија 2, уџбеник за други разред гимназије, Клет

аутори: Горан Милићев, Љубица Лалић, Милица Кокотовић

МАТЕМАТИКА
Небојша Икодиновић, Слађана
Димитријевић и Сузана Алексић,
Математика 2 уџбеник са збирком
задатака за други разред гимназије,

Клет, ново издање 2019. год,

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,
Математика 2 – Збирка задатака и
тестова за 2. разред гимназија и
техничких школа, Круг
ФИЗИКА 1.      Наташа Чалуковић, Физика 2 – Уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Круг, Београд

2.      Наташа Чалуковић, Физика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Круг, Београд

3.      Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, Физика за други разред гимназије – општи и друштвено-језички смер, Завод за уџбенике, Београд

4.      Наташа Чалуковић, Физика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Круг Београд

ХЕМИЈА Друштвено – језички смер: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА за II разред гимназије Аутор: Снежана Рајић, Издавач: Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд  ОРГАНСКА ХЕМИЈА за II, III, IV разред средње школе, Аутори: Владимир Павловић, Раде Марковић, Издавач: Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, Научна књига, Београд,

Природно – математички смер: ХЕМИЈА ЗА II РАЗРЕД  ГИМНАЗИЈЕ Аутор: Снежана Рајић, Издавач: Нови Логос, 1 издање 2020, Београд, ПРАКТИКУМ из хемије Аутори: Бранка Кујовић, Марина Влаховић, Издавач: Нови Логос,1.  издање 2020, Београд,

ИТ одељење:НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА за II разред гимназије Аутор: Снежана Рајић, Издавач: Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд  ОРГАНСКА ХЕМИЈА за II, III, IV разред средње школе Аутори: Владимир Павловић, Раде Марковић
Издавач: Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, Научна књига, Београд

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика за други разред гимназије, Марина Лакчевић, Александра Иванов, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 650-02-401/202003 од 18.02.2021.
МУЗИЧКА КУЛТУРА Друштвено-језички смер  

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, Београд, 2019. или Музичка култура 2, уџбеник за други разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2015  (и 2020).

 Природно-математички смер  

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, Београд, 2019. или Музичка култура 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2016 (и 2020).

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Lidija Županić Šuica, Likovna kultura za gimnazije društveno-jezičkog smera, Klett
Lidija Županić Šuica, Likovna kultura za gimnazije prirodno-matematičkog smera i opšteg tipa, Klett
ТРЕЋИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Читанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

,др Оливера Радуловић,

Др Јелена Журић, ЕДУКА, 2020.

Српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, др Душка Кликовац, ЕДУКА, 2015.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Focus 4 (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска – Student’s Book and Workbook) by Sue Kay, Vaughan Jones, Arek Tkacz, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski and Beata Trapnell ; Pearson Education Limited 2016 (Акроноло ДОО)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Nuovo Espresso (Corso Di Italiano) 1,2,3 Alma Edizioni
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Трећи разред: Direkt 2
Аутори: Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга ВомачковаИздавач: Клет д.о.о. Београд 2020.
ФИЛОЗОФИЈА Филозофија 3, уџбеник за 3. разред  гимназије, Клетт,  Београд, 2021.

Веселка Сантини

Светислав Николић

Сузана Спасић,

650-02-135/2020-03 од 05.10.2020.

ИСТОРИЈА  Istorija za treci razred prirodno-matematickog smera i 4. razred drustveno- jezickog smera, Djordje Djuric, Momcilo Pavlovic, ZUNS, Beograd 2010.

 

3 .РАЗРЕД ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА – СУЗАНА РАЈИЋ, ДАНКО ЛЕОВАЦ –УЏБЕНИК СА ОДАБРАНИМ ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ  ОПШТЕГ И ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА, ФРЕСКА 2021.ГОДИНЕ
ГЕОГРАФИЈА Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназије

Аутори:Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Издавач:Нови Логос

БИОЛОГИЈА Биологија 3, уџбеник за трећи разред гимназије, Клет

аутори: Драган Цветановић, Ивана Лазаревић

Биологија за 3. разред природно – математичког смера

Аутори: Радомир Коњевић, Гордана Цвијић, надежда Недељковић

Издавач: Завод за уџбенике

МАТЕМАТИКА
Јован Кечкић, Математика за 3. разред
средње школе, Завод за уџбенике
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,
Математика 3 – Збирка задатака и тестова за 3. разред гимназија и техничких школа, Круг
ФИЗИКА 1.     Fizika za 3.razred gimnazije opšteg i prirodno matematičkog smera
Milan O . Raspopović ( Zavod za udžbenike)
2. Zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 3.razred gimnazije prirodno-matematičkog smera
Branislav Cvetković
Milan O. Raspopović
3. Krugova zbirka za 3. razred gimnazije prirodno-matematički smer
ХЕМИЈА Природно – математички, општи и информатички смер Органска хемија за трећи разред гимназије природно – математичког и општег смера, Татјана Недељковић, Логос 2015. Београд Природно – математички смер Хемијски практикум за трећи разред гимназије, Славко Нешић, Момчило Јоветић, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, 1989.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика 3 за трећи разред гимназије, Филип Марић,Светлана Мандић; KLETT, 65002135/202003 од05.10.2020. Мала школа програмирања, помоћно средство у раду, Замуровић Снежана и Замуровић Љубомир, Преузимање са сајта
МУЗИЧКА КУЛТУРА Друштвено-језички смер    

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, Београд, 2019. или Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2016. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА Lidija Županić Šuica, Likovna kultura 3, udžbenik za treću godinu gimnazija društveno-jezičkog smera i specijalizovano-filološka odeljenja, Klett prirodno-matematičkog smera i opšteg tipa, Klett
 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Читанка за четврти разред гимназија и средњих стручних школа

др Оливерa Радуловић

др Јеленa Ангеловски и др Јеленa Журић

ЕДУКА, 2018.

Српски језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа

др Душка Кликовац, ЕДУКА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Енглески језик четврти разред, природно-математички смер:
New Headway Upper-Intermediate Fourth edition (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска – Student’s Book and Workbook) by John and Liz Soars, Oxford University Press 2014 (The English Book)

Енглески језик четврти разред, природно – математички смер и смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику: (уџбеник остаје исти као прошле године, настављају са уџбеником од прошле године, по ком се ради у 3. и 4 разреду за фонд часова 2 или мање од 2 часа недељно)

Енглески језик четврти разред, друштвено-језички смер:
Headway Advanced, 5th edition, by Liz and John Soars and Paul Hancock, Oxford University Press, 2019 (The English Book) 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Nuovo Espresso (Corso Di Italiano) 1,2,3 Alma Edizioni
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Четврти разред: Direkt 3
Аутори: Беата Ћвиковска, Весна Николовски, Ђорђо Мота, Олга ВомачковаИздавач: Клет д.о.о. Београд, 2020.
СОЦИОЛОГИЈА Социологија за 4. разред средње школе, Клетт, Београд, 2021. Владимир Вулетић

650-02-411/2020-03 од 15.3.2021.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА Устав и права грађана за 4. разред стручних школа за 4. Разред гимназије, ИК Клетт, Београд, 2016. Милан Гачановић

650-02-304/2013-06 од 28.10.2013

ФИЛОЗОФИЈА Филозофија уџбеник за 4. разред средње школе, Клeтт, Бeoгрaд,2021.;

Милош Јеремић

650-02-410/2020-03 од 10.02.2021.

Хрестоматија текстова уз уџбеник за 4. разред, Клет, Београд, 2021.

 

ИСТОРИЈА  Istorija za treci razred prirodno-matematickog smera i 4. razred drustveno- jezickog smera, Djordje Djuric, Momcilo Pavlovic, ZUNS, Beograd 2010.
БИОЛОГИЈА Биологија за 4. разред природно-математичког смера

Аутори:Драган Цветковић,Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александар Кораћ, Слободан Јанковић

Издавач: Завод за уџбенике

МАТЕМАТИКА
Обрадовић и Георгијевић, Математика са збирком задатака за 4. разред
средње школе, Завод за уџбенике
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,
Математика 4 – Збирка задатака и тестова за 4. разред гимназија и
техничких школа, Круг
ФИЗИКА
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Физика 4 за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера Милан Распоповић, Бранислав Цветковић 650-02-415/2020-03 од 18.01.2021.
 „KLETT“ Физика 4 за четврти разред гимназије природноматематичког смера Јовица Милисављевић Милан Прокић 650-02-0030/2021-03 од 12.04.2021.
Кругова збирка задатака за 4.разред-Наташа Чалуковић
ХЕМИЈА Хемија за четврти разред гимназије, Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, 1993.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Вуковић Душа, Ђуришић Мијодраг, Матковић Станка, Завод за уџбенике, Београд, 2017.
МУЗИЧКА КУЛТУРА Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић и Татјана Николић, Доминанта, Београд, 2019. или Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2017.
ЛИКОВНА КУЛТУРА Lidija Županić Šuica, Likovna kultura 4, udžbenik za četvrtu godinu gimnazijadruštveno-jezičkog smera i specijalizovano-filološka odeljenja, Klett
1.Базе података

2.Програмске парадигме

3.Веб програмирање

Нема одобрених препорука:1.SQL programiranje: sa primerima u SQL server bazi podataka, Snežana Popović, 2021.

2.http://www.programskijezici.matf.bg.ac.rs/ppR/2017/predavanja/05-06-07-08-09/logicko_programiranje_slajdovi.pdf

3. PHP 7 objektno-orijentisano modularno programiranje (HTML 5, CSS 3, JavaScript, XML)

Autor: Steve Prettyman
Izdavač: Kompjuter biblioteka Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2016.