Гимназија  „ Душан Васиљев ” Кикинда

Смерови

Образовни профили – смерови

Школа обавља образовно-васпитну делатност остваривањем наставног плана и програма гимназије природно-математичког и друштвено-језичког смера у трајању од 4 године.
Сваке школске године уписујемо 2 одељења природно-математичког смера и 2 одељења друштвено-језичког смера.

Од школске 2018/19. у нашој Гимназији уведен је нови смер:

ГИМНАЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Уписујемо једно одељење од 20 ученика.

У школи се као други страни језик учи немачки или италијански језик.

Правилником о наставном плану и програму за гимназију утврђује се наставни план гимназије са природно-математичким, друштвено-језичким смером и гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

1. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ГИМНАЗИЈУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

2. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ГИМНАЗИЈУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА

Природно-математички смер
Предмет Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
Српски језик и књижевност 4 3 3 4
Енглески језик 2 2 2 2
Други страни језик 2 2 2 2
Латински језик 2 / / /
Устав и права грађана / / / 1
Социологија / / / 2
Психологија / 2 / /
Филозофија / / 2 2
Историја 2 2 2 /
Географија 2 2 2 /
Биологија 2 2 3 3
Математика 4 5 5 4
Физика 2 3 3 5
Хемија 2 3 3 2
Рачунарство и информатика 0+2 0+60 1+30 1+30
Музичка култура 1 1 / /
Ликовна култура 1 1 / /
Физичко васпитање 2 2 2 2
Грађанско/Верска настава 1 1 1 1
Укупно 31 31 31 31

3. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ГИМНАЗИЈУ ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА

Друштвено-језички смер
Предмет Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
Српски језик и књижевност 4 4 5 5
Енглески језик 2 3 5 4
Други страни језик 2 2 2 2
Латински језик 2 2 / /
Устав и права грађана / / / 1
Социологија / / / 3
Психологија / 2 / /
Филозофија / / 2 3
Историја 2 2 3 3
Географија 2 2 2 /
Биологија 2 2 2 /
Математика 4 3 2 2
Физика 2 2 2 2
Хемија 2 2 / /
Рачунарство и информатика 0+2 0+60 1+30 1+30
Музичка култура 1 1 1 1
Ликовна култура 1 1 1 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Грађанско/Верска настава 1 1 1 1
Укупно 31 31 31 31