Гимназија  „ Душан Васиљев ” Кикинда

Самовредновање школе

Успостављање система квалитета неопходно је у свим областима деловања и рада, природно, и у образовању које утиче на развој друштва у целини. Самовредновање се налази у центру система квалитета образовања. То значи да су школе као установе професионалаца и стручњака добиле могућност да планирају сопствени развој и да буду равноправни партнери просветним властима у установљавању, унапређивању и обезбеђивању квалитета.

Школа која зна поуздано да утврди и вреднује ефекте свог рада и живота у целини или појединих сегмената и која на основу самовредновања може да осмисли и унапреди сопствени развој на добром је путу да изгради властити систем обезбеђивања квалитета.

Ми као институција настојимо да правилно вреднујемо ефекте свог рада и на време уочимо недостатке. У ту сврху креиран је упитник за ученике гимназије:

Упитник