Гимназија  „ Душан Васиљев ” Кикинда

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: BOOKMARK-EXANGE-2020

ТЕМА: Пронађи свој пут до доброг здравља и благостања

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА: Миљана Китановић, психолог

ЦИЉ: Путем размене обележивача страница ученици уче и боље разумеју друге културе и другачији начин живота, упознају друге земље и народе. Повезивање са својим вршњацима из других земаља света и промовисање  књиге и читања и отварање нових светова и култура

ОРГАНИЗАТОР: Међународна организација школских библиотекара

 НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: Ученици другог, трећег и четвртог разреда – 10 ученика.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Током октобра и новембра

ОПИС ПРОЈЕКТА: Пројектом су обухваћене школе широм света. Попуњавањем образца за пријаву, школа се пријавила за учествовање, а организатор је „спојио“ нашу  школу са школом из Португалије. Са координатором школе из Португалије успостављен је контакт и договорен  је начин рада. Ученици су имали задатак да ручно израде обележиваче (означиваче страница) са мотивима и порукама везаним за горе назначену тему.  Након израде обележивача (око двадесетак), партнерској школи су послати поштом обележивачи, а ученици наше школе су добили обележиваче од ученика из Португалије по истом принципу. У пројекту је учествовало десетак ученика од другог до четвртог разреда.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: ДАН РОЗИХ МАЈИЦА

ТЕМА: Обележавање међународног дана борбе против вршњачког насиља

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА: Миљана Китановић, психолог

ЦИЉ: Промоција превенције и заштите ученика од насиља и дискриминације указивањенм на значај уважавања  поштовања различитости, неговањамира,  толеранције и емпатије, подстицања асертивног начина комуникације и конструктивног решавања конфликата.

ОРГАНИЗАТОР: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, одсек за људска и мањинска права у образовању

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: Ученици другог и трећег разреда – 10 ученика.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Среда, 24. 2. 2021. годнне

ОПИС ПРОЈЕКТА:  

  1. Припремне активности – одржан је састанак на којем су ученици упознати са темом. Договор о реализацији активности и подела задужења.
  2. Израда постера и порука – ученици су у складу са договором и задужењима припремили материјал – афирмативне поруке за све ученике школе, постере са симболима којима се указује на значај супротстављања сваком облику насиља међу којима је и вршњачко насиље, постери са нивоима насиља и „кључевима“ добре комуникације…
  3. Реализација предвиђених активности – група ученика је у холу школе поставила израђене постере. Ученици су посетили сва одељења, поделили свим ученицима и наставницима афирмативне поруке указујући им на значај препознавања, реаговања и пријављивања свих облика насиља и насилничког понашања. Након тога, у медијатеци школе са 15 ученика одржана је радионица на тему „Свет без насиља“.

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА: ИНТЕРКУЛТУРАЛНО УЧЕЊЕ И РАЗМЕНА

ТЕМА: Школа као место сусрета различитих култура

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА: Миљана Китановић, психолог

ЦИЉ: Интеркултурално учење кроз међународну размену ученика ради развијања личних вредности и вештина, усвајања интеркултуралног знања и осетљивости за различитости и развијање свести о глобалним питањима

ОРГАНИЗАТОР: Удружење Интеркултура као део АФС мреже

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: Заинтересовани ученици наше школе и родитељи

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Током школске године

ОПИС ПРОЈЕКТА: Пројекат се реализује на нивоу школе од 2010. године.  Активности пројекта су сваке године усмерене ка индивидуалним и групним разменама- разменама одељења. То подразумева упознавање ученика првог, другог и трећег разреда, као и њихових родитеља са  могућностима интеркултуралне размене кроз искуства ученика који су били на међународној размени или ученика који су дошли на размену и бораве у нашој школи, ако и организацију боравка ученика у нашој земљи и иностранству, као и боравка страних ученика у нашој школи и граду. Ове школске године због епидемиолошке ситуације у нашој земљи није била организована међународна размена одељења. У нашој школи боравили су ученици из Италије, Швајцарске и Гватемале на годишњој размени.

  1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: ДИГИТАЛНИ ПОГОН

ТЕМА: Медијска и информациона писменост

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА: Миљана Китановић, психолог

ЦИЉ: Унапређење медијске културе у школама које су укључене у пројекат стварајући услове за развој медијске и информационе шписмености.

ОРГАНИЗАТОР: Удружење Библиотека плус и Новосадска новинарска школа

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: Ученици другог и трећег разреда – по два до три ученика сваке школске године.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Током школске године

ОПИС ПРОЈЕКТА: У пројекат је укључено 10 основних и срењих школа широм Србије. Удружење Библиотека плус у партнерству са Новосадском новинарском школом  је реализује пројекат Дигитални погон који траје 3 године

Кључне активности пројекта на годишњем нивоу су:
1. Семинар за професоре и стручне сараднике у школи;
2. Стручни скуп за  представнике школа које учествују у пројекту у Београду;
3. Летњи камп медијске писмености за ментора и два ђака из сваке школе, учеснице у пројекту.

У обликовању и реализацији прогама укључени су стручњаци које окупљају у својим програмима Библиотека Плус и Новосадска новинаракса школа, а пре свега професори Филолошког, Филозофског, Факултета политичких наука Београдског универзитета, Универзитета уметности, Факултета за медије и комуникације, као и професори средњих школа, стручњаци из Народне библиотеке Србије, Независног удружења новинара Србије и професионалци из области медија и културе.

Ове школске године пројекат је ушао у завршну фазу реализације и осмишљен је кроз студијско путовање наставника – ментора који су реализовали пројекат у својим школама. Посета је реализована од 30. маја до 6. јуна 2021. године. Представник Гимназије „Душан Васиљев“ је била Миљана Китановић, психолог школе.

  1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: ЕКОЛОГИЗИРАЊЕ

ТЕМА: Заштита животне средине

КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА: Миљана Китановић, психолог

ЦИЉ: Усмеравање пажње  и активности јавности  ка потреби заштите и „рестаурације“ планете Земље.  

ОРГАНИЗАТОР: НАГВИС/ВОЈВОЂАНСКИ НАГВИС – Национална асоцијација наставника/ца грађанског васпитања и сарадника/ца

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: Ученици другог и трећег разреда – 10 ученика

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Мај – јун (Дан заштите животне средине – 5. јун)

ОПИС ПРОЈЕКТА: Ученици Гимназије „Душан Васиљев“ су у оквиру пројекта „Екологизирање“ у организацији Војвођанског НАГВИС-а, реализовали неколико активности. Група ученица другог и трећег разреда направила је Еко дрво у холу мшколе са еко порукама и фотографијама лепих призора у нашем окружењу како би подстакли остале ученике у школи да воде рачуна о очувању природе у нашем окружењу. Организовали су на нивоу школе и гласање за Нај еко поруку са истим циљем. Два ученика ГВ другог разреда креирала су и песму – еко сонг са жељом да еколошки оснаже младе људе да буду у бољем контакту са природом и да брину о њој. Професорка хемије је са својим ученицима у оквиру пројекта издвојила природне пигменте из поврћа и обојила маске. У сарадњи са вртићем „Бубамара“ из Руског Села, деца су „екологизирала“, па смо добили симпатичне поруке уз појмове из екологије.

                                                           Миљана Китановић, психолог