Правила понашања

Поштовани ученици и родитељи,

Полазећи од чињенице да је тренутна епидемиолошка ситуација у нашој земљи неповољна, наставу морамо да реализујемо путем учења на даљину – онлајн.

Узимајући у обзир информације везане за досадашње понашање ученика у Гугл учионици, обавештавамо вас да смо у обавези да пратимо рад и понашање ученика и да реагујемо на сваки облик непримереног понашања ученика. Школа овим путем обавештава родитеље ученика да обрате пажњу на понашање ученика током процеса онлајн учења, као и на садржаје које ученици постављају у Гугл учионици.

Свако непримерено понашање ученика ће утицати на њихову оцену из владања на крају школске године. Наставници, стручни сарадник и директор школе дужни су да бележе непримерена понашања ученика, информишу родитеље и покрену процедуру за санкционисање таквог понашања.

Сврха онлајн платформи за учење је стицање знања и напредовање. У Гугл учионици постављају се материјали за учење, задаци, обавештења, упутства, прати се напредовање ученика. Она је место за постављање питања, коментарисање, тражење објашњења везаних за процес наставе. Непримереним коментарима и ћаскању није место у Гугл учионици. Правила понашања која важе у реалној учионици, важе и у виртуелној.

Наставници реализују наставу преко Google Meet-a, те је важно да се ученици придржавају распореда часова и да редовно присуствују настави. Уколико се ученик не јави предметном наставнику приликом прозивке на часу, предметни наставник је у обавези да упише ученика у е-дневник. Изостанци ученика се регулишу према постојећем Правилнику о оцењивању.

Општа правила понашања:

 • Настава се реализује по важећем распореду часова, у Гугл учионици и путем Google Meet-a.
 • Настава се у марту месецу реализује у поподневној смени, од 14.00 до 18.15 часова.
 • Редовност похађања наставе је радна обавеза ученика. Евиденција о изостанцима ученика бележи се у е дневнику (наставник евидентира ученике који се не јаве наставнику приликом прозивке током часа).
 • Одељењски старешина регулише изостанке ученика према постојећем Правилнику о
  оцењивању.

Општа правила понашања у Гугл учионици:

 • Поштујте правила понашања у учионици у складу са захтевма предметног наставника.
 • Изражавајте се пристојно, не упуштајте се у расправе и оговарања.
 • Није дозвољено вређање, омаловажавање или било какав други начин малтретирања осталих ученика и наставника.
 • Дељење туђих личних података без дозволе те особе није дозвољено.
 • Постављање непримерених садржаја (текстова, слика, видео и аудио записа и сл.), није дозвољено.
 • Присвајање туђих идеја, слика, радова није дозвољено.
 • Приватне поруке шаљите приватно, а не преко учионице.
 • Извршавајте своје радне обавезе редовно, без одлагања.

За све додатне информације, предлоге, сугестије и нејасноће можете контактирати психолога (psiholog@gimnazijaki.rs) и директора школе (direktor@gimnazijaki.rs)

Управа школе