Гимназија „ Душан Васиљев ” Кикинда

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА I, II, III разред

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ:

ПРВИ РАЗРЕД

Бирате два од четири понуђена предмета:

 1. Појединац, група, друштво
 2. Језик, медији, култура
 3. Уметност и дизајн
 4. Примењене науке

ДРУГИ РАЗРЕД

Бирате два од четири понуђена предмета:

 1. Здравље и спорт
 2. Појединац, група, друштво
 3. Језик, медији, култура
 4. Уметност и дизајн

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Бирате два од пет понуђених предмета:

 1. Религијe и цивилизацијe
 2. Основи геополитике
 3. Методологија научног истраживања
 4. Савремене технологије
 5. Образовање за одрживи развоj

Приликом уписа у први разред наше Гимназије ученицима се од школске 2013/14. године као други страни језик нуди и тзв. ДСД немачки језик.

 Шта је заправо ДСД? Немачка језичка диплома првог степена (DSD, Deutsches Sprachdiplom I)  је диплома о постигнутом нивоу знања немачког језика, који одговара нивоу Б1 Заједничког европског оквира и призната је на немачком говорном подручју као званични доказ о

познавању немачког језика. Предуслов да ученици  могу да изаберу  ДСД немачки језик је да су основној школи најмање четири године учили немачки језик.

На крају 4. године ученици наше школе, који су на упису изабрали овај вид наставе немачког језика, добијају могућност да полажу ДСД испит, БЕСПЛАТНО!!!. Пријављивање је слободно и индивидуално. ДСД испиту могу приступити само ученици школа, које је за то овластила Конференција министара културе Немачке.  Тренутно је у Србији 16 таквих школа, а наша школа може да се похвали да је једна oд њих.

Како само ученици са добрим предзнањем немачког језика могу да похађају ову наставу мораћемо  да извршимо тестирање знања заинтересованих  ученика. Тестирање ученика одржаће се у понедељак, 13. јула 2020. године у згради Гимназије (учионица бр. 32, на другом спрату) са почетком у  10 часова. Са собом понети школску књижицу,  хемијску оловку и добру вољу.