Гимназија  „ Душан Васиљев ” Кикинда

Уџбеници за 2020/2021. годину

ПРВИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Миодраг Павловић – Читанка за 1. разред гимназија и средњих стручних школа, Клетт, Бгд, 2014.

Босиљка Милић, Катарина Вучић – Читанка са књижевнотеоријским појмовима за I разред гимназија и средњих стручних школа, ЈП “Завод за уџбенике”

Весна Ломпар – Граматика за први разред гимназија и средњих стручних школа, Клетт, Бгд, 2014.
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК Уџбеници за латински језик

1. разред гимназије: Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић: Латински језик за I разред гимназије,Завод за уџбенике, Београд,2003.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Focus 2 (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска – Student’s Book and Workbook) by Patricia Reilly, Anna Grodzicka, Daniel Brayshaw and Bartosz Michalowski; Pearson Education Limited 2016 (Акроноло ДОО)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Nuovo Espresso (Corso Di Italiano) 1,2,3 Alma Edizioni
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt 1 (udžbenički komplet- udžbenik sa radnom sveskom i CD-om); Nemački jezik za prvi razred gimnazije (peta godina učenja) – isključivo novo izdanje ( iz 2019. g.)!!!

Autori: Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević

Izdavač: Klett d.o.o. Beograd, 2019.

ИСТОРИЈА Историја за први разред гимназије, Татјана Катић и Душан Илијин, ЈП Завод за уџбенике, Београд
ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

 Аутори: Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић

Издавач: Klett

ISBN:978-86-7762-375-3

БИОЛОГИЈА Билогија 1, Уџбеника за први разред гимназије

Аутори: Горан Милићев, Милица Кокотовић, Љубица Лалић

Издавач: Klett

МАТЕМАТИКА
Небојша Икодиновић, Математика са
збирком задатака за први разред
гимназије, Клет, ново издање 2019. год.
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,
Математика 1 – Збирка задатака и
тестова за 1. разред гимназија и
техничких школа, Круг
ФИЗИКА
1) Fizika- za prvi razred gimnazije; Milan O. Raspopović
 2)Fizika- zbirka zadataka sa priručnikom za laboratorijske vežbe za prvi razred imnazije; Branislav Cvetković; Milan O. Raspopović
JP”Zavod za uđzbenik”
 3)Fizika 1- zbirka zadataka i testova za prvi razred gimnazije ; Nataša Čaluković; “Krug” Beograd
ХЕМИЈА  ХЕМИЈА ЗА I РАЗРЕД  ГИМНАЗИЈЕ  Аутор: Татјана Недељковић Издавач: Нови Логос, 2019, Београд
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика – за први разред гимназије, Филип Марић, „KLETT“ д.о.о.  Београд 650-02-270/2019-03 од 19.08.2019. Информатички азбучник, помоћно средство у раду, Замуровић Снежана и Замуровић Љубомир, ауторски репринт, 2008. Преузимање са сајта
МУЗИЧКА КУЛТУРА Први разред Друштвено-језички смер

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013. или Музичка култура I, уџбеник за први разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2015

Први разред Природно-математички смер

Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013. или Музичка култура I, уџбеник за први разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2016.

ЛИКОВНА КУЛТУРА Друштвено – језички смер Ликовна култура уџбеник за први разред гимназије друштвено – језичког смера и специјализовано – филолошка одељења, Марина Чудов, Клетт, 2015. Природно – математички смер и општи тип Ликовна култура уџбеник за први разред гимназије природно – математичког смера и општег типа, Марина Чудов, Клетт, 2015.
ДРУГИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Focus 3 (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска – Student’s Book and Workbook) by Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw and Bartosz Michalowski; Pearson Education Limited 2016 (Акроноло ДОО)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Nuovo Espresso (Corso Di Italiano) 1,2,3 Alma Edizioni
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt 1 (udžbenički komplet- udžbenik sa radnom sveskom i CD-om); Nemački jezik za prvi razred gimnazije (peta godina učenja) – isključivo novo izdanje ( iz 2019. g.)!!!

Autori: Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević

Izdavač: Klett d.o.o. Beograd, 2019.

ПСИХОЛОГИЈА Психологија за 2. раз. гимназије и 2 и 3 раз. подручја рада економија, право и админитрација, Едука, 2019. Београд

650-02-349/2018-03 од 18.03.2019.
Зоран Павловић, Оливер Тошковић, Ана Алтарас Димитријевић,

Зорана Јолић Марјановић,

ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА ЗА  II РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

 Аутори: Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић

Издавач: Klett

ISBN:978-86-7762-570-2

БИОЛОГИЈА Билогија 2, Уџбеника за први разред гимназије

Аутори: Горан Милићев, Милица Кокотовић, Љубица Лалић

Издавач:Klett

МАТЕМАТИКА
Небојша Икодиновић, Слађана
Димитријевић и Сузана Алексић,
Математика 2 уџбеник са збирком
задатака за други разред гимназије,

Клет, ново издање 2019. год,

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,
Математика 2 – Збирка задатака и
тестова за 2. разред гимназија и
техничких школа, Круг
ФИЗИКА 1.      Наташа Чалуковић, Физика 2 – Уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Круг, Београд

2.      Наташа Чалуковић, Физика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Круг, Београд

3.      Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, Физика за други разред гимназије – општи и друштвено-језички смер, Завод за уџбенике, Београд

4.      Наташа Чалуковић, Физика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Круг Београд

ХЕМИЈА Друштвено – језички смер: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА за II разред гимназије Аутор: Снежана Рајић, Издавач: Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд  ОРГАНСКА ХЕМИЈА за II, III, IV разред средње школе, Аутори: Владимир Павловић,Раде Марковић,

Издавач: Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, Научна књига, Београд, Природно – математички смер: ХЕМИЈА ЗА II РАЗРЕД  ГИМНАЗИЈЕ Аутор: Снежана Рајић, Издавач: Нови Логос, 1 издање 2020, Београд,ПРАКТИКУМ из хемије Аутори: Бранка Кујовић, Марина Влаховић, Издавач: Нови Логос,

1.  издање 2020, Београд, ИТ одељење:НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА за II разред гимназије Аутор: Снежана Рајић, Издавач: Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд  ОРГАНСКА ХЕМИЈА за II, III, IV разред средње школе Аутори: Владимир Павловић, Раде Марковић

Издавач: Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, Научна књига, Београд

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Информатика за други разред гимназије,Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић,
Оливера Грачанин, „KLETT”, 650-02-524/2014-06 од 26.3.2015.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ЛИКОВНА КУЛТУРА
ТРЕЋИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Љ. Николић, Б. Милић – Читанка за 3. разред  средње школе, Завод за издавање уџбеника, Бгд, 2013. Ж. Станојчић, Љ. Поповић – Граматика српскога језика, уџбеник за 1, 2, 3. и 4. разред средње школе, Завод за издавање уџбеника, Бгд, 2014.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК New Headway Upper-Intermediate Fourth edition (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска – Student’s Book and Workbook) by John and Liz Soars, Oxford University Press 2014 (The English Book)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Nuovo Espresso (Corso Di Italiano) 1,2,3 Alma Edizioni
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt 2 (udžbenički komplet- udžbenik sa radnom sveskom i CD-om); Nemački jezik za drugi razred gimnazije (šesta godina učenja)

 Autori: Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević, Beata Ćvikovska, Olga Vomačkova

Izdavač: Klett d.o.o. Beograd

ФИЛОЗОФИЈА Логика уџбеник за 3. разред  гимназије и правно биротехичку школу, ЗУНС, Београд, 2012. Михаило Марковић

632-02-71/92-03 од 13.7.1992.

ИСТОРИЈА Друштвено – језички смер Историја за трећи разред гимназије друштвено – језичког смера, Бонџић Драгомир и Николић Коста, ЈП Завод за уџбенике Природно – математички смер Историја за трећи разред гимназије природно – математичког, Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић, ЈП Завод за уџбенике
ГЕОГРАФИЈА Уџбеник за трећи разред гимназије, Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић, Клетт, Београд
БИОЛОГИЈА Друштвено – језички смер Биологија за гимназију друштвено – језичког смера, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Драгана Цветковић, ЈП Завод за уџбенике Природно – математички смер Биологија за гимназију природно – математичког смера, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Радомир Коњевић, ЈП Завод за уџбенике Општи смер и информатички Биологија за трећи разред општег смера, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, ЈП Завод за уџбенике
МАТЕМАТИКА
Јован Кечкић, Математика за 3. разред
средње школе, Завод за уџбенике
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,
Математика 3 – Збирка задатака и тестова за 3. разред гимназија и техничких школа, Круг
ФИЗИКА 1.      Наташа Чалуковић, Физика 2 – Уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Круг, Београд

2.      Наташа Чалуковић, Физика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Круг, Београд

3.      Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, Физика за други разред гимназије – општи и друштвено-језички смер, Завод за уџбенике, Београд

4.      Наташа Чалуковић, Физика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Круг Београд

ХЕМИЈА Природно – математички, општи и информатички смер Органска хемија за трећи разред гимназије природно – математичког и општег смера, Татјана Недељковић, Логос 2015. Београд Природно – математички смер Хемијски практикум за трећи разред гимназије, Славко Нешић, Момчило Јоветић, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, 1989.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика – уџбеник са збирком задатака за 3. разред гимназије, Милан Чабаркапа, Круг, 2010. Мала школа програмирања, помоћно средство у раду, Замуровић Снежана и Замуровић Љубомир, Преузимање са сајта
МУЗИЧКА КУЛТУРА Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013. или Музичка култура III, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2016.
ЛИКОВНА КУЛТУРА Lidija Županić Šuica, Likovna kultura 3, udžbenik za treću godinu gimnazija društveno-jezičkog smera i specijalizovano-filološka odeljenja, Klett prirodno-matematičkog smera i opšteg tipa, Klett
 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Љ. Николић, Б. Милић – Читанка за 4. разред  средње школе, Завод за издавање уџбеника, Бгд, 2014. Ж. Станојчић, Љ. Поповић – Граматика српскога језика, уџбеник за 1, 2, 3. и 4. разред средње школе, Завод за издавање уџбеника, Бгд, 2014.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Енглески језик четврти разред, природно-математички смер:
New Headway Upper-Intermediate Fourth edition (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска – Student’s Book and Workbook) by John and Liz Soars, Oxford University Press 2014 (The English Book)
Енглески језик четврти разред, друштвено-језички смер:
New Headway Advanced (Student’s Book and Workbook) by John and Liz Soars, Oxford University Press, 2003 (The English Book)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Nuovo Espresso (Corso Di Italiano) 1,2,3 Alma Edizioni
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Direkt 3 (udžbenički komplet- udžbenik sa radnom sveskom i CD-om); Nemački jezik za treći razred gimnazije (sedma godina učenja)

 Autori: Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević, Beata Ćvikovska, Olga Vomačkova

Izdavač: Klett d.o.o. Beograd

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
„DATA STATUS” Le Nouveau Taxi 3, француски језик за трећи и четврти разред средње школе Robert Menand

Anne-Marie Johnson

650-02-74/2012-06 од 26.9.2012.

 

СОЦИОЛОГИЈА Социологија за 3. разред стручних школа и 4.разред гимназије, ИК Клетт, Београд, 2014. Владимир Вулетић

650-02-135/2012-06 од 14.9.2012

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА Устав и права грађана за 4. разред стручних школа за 4. Разред гимназије, ИК Клетт, Београд, 2016. Милан Гачановић

650-02-304/2013-06 од 28.10.2013

ФИЛОЗОФИЈА Друштвено – језички смерФилозофија  уџбеник за 4. разред гимназије. и средње стручне школе; М.Савић,Н.Цекић, В.Цветковић

650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.       Хрестоматија текстова уз уџбеник за 4. разред, ЗУНС, Београд, 2012.М.Савић,Н.Цекић, В.Цветковић

Природно – математички смер и информатички Филозофија уџбеник за 4. разред гимназије. и средње стручне школе;Милош Јеремић

650-02-535/2013-06 од 13.2.2014. Хрестоматија текстова уз уџбеник за 4. разред, Клет, Београд, 2014.

ИСТОРИЈА Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Историја за III разред природно- математичког смера и за IV разред гимназије општег и друштвено- језичког смера
БИОЛОГИЈА Природно – математички смер

Биологија за 4. разред природно-математичког смера

Аутори:Драган Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александар Кораћ, Слободан Јанковић

Издавач: Завод за уџбенике

Општи смер и ИТ
Биологија за гимназију општег смера, Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић, ЈП Завод за уџбенике

 

МАТЕМАТИКА
Обрадовић и Георгијевић, Математика са збирком задатака за 4. разред
средње школе, Завод за уџбенике
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,
Математика 4 – Збирка задатака и тестова за 4. разред гимназија и
техничких школа, Круг
ФИЗИКА 1.      Милан Распоповић, Зоран Распоповић, Физика за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд

2.      Наташа Каделбург, Коста Панић, Физика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназије, Круг Београд

ХЕМИЈА Хемија за четврти разред гимназије, Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, 1993.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Вуковић Душа, Ђуришић Мијодраг, Матковић Станка, Завод за уџбенике, Београд, 2017.
МУЗИЧКА КУЛТУРА Водич кроз историју музике, Оливера Ђурић, Доминанта, Београд, 2013. или Музичка култура IV, уџбеник за четврти разред гимназије друштвено- језичког смера, мр Александра Паладин, Нови Логос, 2017.
ЛИКОВНА КУЛТУРА Lidija Županić Šuica, Likovna kultura 4, udžbenik za četvrtu godinu gimnazijadruštveno-jezičkog smera i specijalizovano-filološka odeljenja, Klett